Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Tổng hợp thông tin một số mặt vợt Andro t1m10

Hãng Andro là một hãng của Đức, là một trong những hãng nổi tiếng trong làng bóng bàn. Hãng Andro có rất nhiều sản phẩm được sử dụng tại Việt Nam cũng như tại các nước khác. Có những mặt vợt mà nhiều người rất thích. Hiện nay hãng Andro đã cho ra rất nhiều loại, mỗi loại sản phẩm có những tính năng hay, có nhiều người lại thích sản phẩm Andro này có nhiều người lại thích sản phẩm Andro khác.

Thông số so sánh các loại mặt vợt andro

Name
Speed
Spin
Tackiness
Overall
Andro GTT 40 8.5 9 1.8 9 8
Andro GTT 45 8.4 9.1 1.3 9 16
Andro Hexer 8.7 9.1 2.4 9 47
Andro Hexer Duro 9.1 9.1 2.9 9 39
Andro Hexer Grip 8.9 9.3 0.8 9.3 24
Andro Hexer Grip SFX 8.6 9.4 1.4 9 32
Andro Hexer HD 9.3 9.2 2.8 9.3 37
Andro Hexer Powergrip 9.2 9.4 1 9.4 36
Andro Hexer Powergrip SFX 8.6 9 1.6 9.3 28
Andro Hexer Powersponge 8.3 8.8 0.4 8.7 27
Andro Hexer+ 9.3 9 1.4 9.2 26
Andro Impuls 7.5 8.6 2.4 8 5
Andro Impuls Powersponge 8.5 9.2 1.7 9.2 11
Andro Impuls Speed 7.5 7.9 1.1 7.9 14
Andro K9 8.5 9 2 9 1
Andro Maxcell SuperSponge - - 8 7 1
Andro Plasma 380 7.7 8.3 2 8.7 14
Andro Plasma 430 8.9 8.9 0.7 8.8 26
Andro Plasma 470 9.1 8.9 0.8 9.2 29
Andro Plasma Women 8.6 8.7 1.2 9.2 19
Andro Rasanter - - - - 0
Andro Rasanter R37 8.7 9.1 1.6 9.2 43
Andro Rasanter R42 9 9.5 2.1 9.4 49
Andro Rasanter R45 8.9 9.2 0.8 9.5 5
Andro Rasanter R47 9.4 9.3 1.8 9.4 82
Andro Rasanter R48 8.9 9.4 2.1 9.4 38
Andro Rasanter R50 9.4 9.4 1.6 9.4 36
Andro Rasanter R53 9.4 9.4 1.1 9.4 28
Andro Rasanter V42 9.2 9.1 1.8 9.2 16
Andro Rasanter V47 9.3 9 1.5 9 21


Tổng hợp một số vận động viên đã sử dụng sản phẩm Andro

https://dungbongban.com/tong-hop-nhung-van-dong-vien-dang-su-dung-san-pham-andro-n7971.html

Cửa hàng Dung Bóng Bàn xin tổng hợp một số mặt vợt bóng bàn Andro, thông tin cũng như thông số của từng loại mặt vợt này để Quý Khách tham khảo.

Andro Plasma 470

PLASMA 470

Đây là mặt vợt đầu tiền của hãng Andro được mọi người tại Việt Nam khen nhất. Mặt vợt dễ đánh, dễ kết hợp với các mặt vợt khác. Đây là mặt vợt có công nghệ lót không phải bọt khí. Mặt vợt nhẹ

Speed: 9.1 Spin: 8.0 Control:7.3 Medium hard

Thông tin giá cả Plasma 470 xem tại https://dungbongban.com/andro-mat-vot-plasma-470-p184.html

Andro Hexer

Hexer

Đây là mặt vợt thông dụng của hãng Andro. Vì mặt vợt có có độ cứng trung bình, dễ kết hợp với các phông vợt, vì mặt vợt không nảy lắm cũng không chậm lắm. Giá cả trung bình dễ chơi.

Speed: 8.7 Spin: 9.1 Control:8.5 Medium

Thông tin mặt vợt xem tại

https://dungbongban.com/andro-mat-vot-hexer-p187.html

Andro Hexer Duro

HEXER DURO

Mặt vợt đánh backhand hay forehand đều dễ. So với mặt vợt Plasma 470 thì mặt vợt này có độ xoáy cao hơn, kiểm soát cũng cao hơn

Speed: 9.1 Spin: 9.2 Control:8.6 Medium.

Thông tin về sản phẩm Andro Hexer Duro và giá cả xem tại https://dungbongban.com/andro-mat-vot-hexer-duro-p245.html

Andro Hexer Grip

Hexer Grip

Mặt vợt đánh backhand hay forehand đều dễ. Mặt vợt Hexer Grip này giá cao hơn mặt vợt plasma và mặt vợt hexer duro. Tốc độ chậm hơn 2 mặt trên tuy nhiên độ xoáy và độ kiểm soát control lại cao hơn.

Speed: 8.9 Spin: 9.4 Control:9.3

Thông tin chi tiết về Hexer Grip xem tại  https://dungbongban.com/andro-mat-vot-hexer-grip-p16524.html

Andro Hexer Grip SFX

Hexer Grip SFX

Sau khi cho ra mặt vợt Hexer Grip thì hãng Andro cho ra thêm mặt Hexer Grip SFX này . Andro Grip SFX tốc độ chậm hơn tuy nhiên độ xoáy và độ control rất cao. Những ai thích độ xoáy và độ kiểm soát cao thì nên chọn mặt vợt này. Rất thích hợp với những cốt nảy.

Speed: 8.7 Spin: 9.5 Control:9.5

Thông tin giá cả Hexer Grip SFX xem tại https://dungbongban.com/andro-mat-vot-hexer-grip-sfx-p16640.html

Andro Hexer HD

HEXER HD

Đây là mặt vợt có độ xoáy và độ nảy cao. Quý Khách nào cần tốc độ thì nên chọn mặt vợt này.

Speed: 9.3 Spin: 9.2 Control:8.6

Thông tin về Hexer HD xem tại https://dungbongban.com/andro-mat-vot-hexer-hd-p333.html

Andro Hexer Powergrip

Hexer Powergrip

Mặt vợt này được xem như là mặt siêu tốc độ cũng như siêu xoáy. So với các mặt vợt khác thì mặt vợt này có tốc độ không thua

Speed: 9.3 Spin: 9.4 Control:9.2

Thông tin về sản phẩm này xem tại https://dungbongban.com/andro-mat-vot-hexer-powergrip-p16525.html

Andro Hexer Powergrip SFX

Hexer PowerGrip SFX

Mặt vợt này chậm hơn so với mặt vợt Hexer Powergrip không có chữ SFX  nhưng độ kiểm soát thì cao hơn 2 bậc. Quý khách nào cần mặt vợt vừa tốc độ vừa kiểm soát cao thì nên chọn mặt vợt này.

Speed: 9.0 Spin: 9.4 Control:9.4

Thông tin giá cả của Hexer PowerGrip SFX xem tại https://dungbongban.com/andro-mat-vot-hexer-powergrip-sfx-p16641.html

Andro Hexer plus

Hexer +

Hexer plus hay còn gọi là Hexer +. Trước khi có mặt vợt Hexer grip hay Hexer PowerGrip thì đây là mặt vợt nảy  trong dòng Hexer chỉ thua Hexer HD. Mặt vợt rất thích hợp với những ai đánh rơ bạt

Speed: 9.3 Spin: 9.0 Control:8.7

Thông tin về Hexer Plus https://dungbongban.com/andro-mat-vot-hexer--p229.html

Andro Rasanter R37

Rasanter R37

Mặt vợt có giá cao nhất trong dòng Andro. Mặt vợt R37 được xem là mặt vợt có độ kiểm soát bóng tốt nhất của hãng Andro. Giúp người chơi kiểm soát bóng tốt hơn. Thích hợp với những ai có cốt tốt độ cao. Độ cứng 37 độ

Speed: 8.8 Spin: 9.2 Control:9.5

Thông tin về Rasanter R37 xem tại https://dungbongban.com/andro-mat-vot-rasanter-r37-p16387.html

Andro Rasanter R42

Rasanter R42

Mặt vợt được chọn đánh trái nhiều nhất. Có độ xoáy cao và độ kiểm soát cũng cao. Giúp người chơi đánh trái hiệu quả. Độ cứng 42 độ

Speed: 9.0 Spin: 9.5 Control:9.4

Thông tin mặt vợt Rasanter R42 xem tại https://dungbongban.com/andro-mat-vot-rasanter-r42-p16386.html

Andro Rasanter R47

Rasanter R47

Mặt vợt được bầu chọn là đánh phải nhiều nhất trong dòng Andro. Mặt vợt đánh phải nhanh và xoáy cao. Độ cứng 47 độ

Speed: 9.4 Spin: 9.3 Control:9.0

Thông tin mặt vợt Rasanter R47 xem tại

https://dungbongban.com/andro-mat-vot-rasanter-r47-p16384.html

Andro Rasanter V42

Rasanter V42

Mặt vợt tốc độ cao hơn Rasanter V42. Thường mặt vợt Andro Rasanter R42 thiên về độ xoáy. Còn Rasanter V42 thiên về tốc độ. Độ cứng 42 độ

Speed: 9.3 Spin: 9.2 Control:9.4

Thông tin giá cả mặt vợt V42 xem tại

https://dungbongban.com/andro-mat-vot-rasanter-v42-p16389.html

Andro Rasanter V47

Rasanter V47

Mặt vợt thiên về tấn công rất tốt. Quý khách cần mặt vợt bạt bóng tốt thì nên chọn mặt vợt này

Speed: 9.4 Spin: 9.2 Control:9.1.

Thông tin mặt vợt V47 xem tại

https://dungbongban.com/andro-mat-vot-rasanter-v47-p16388.html

Andro Rasanter R50

Rasanter R50

Mặt vợt dành cho người chơi chuyên nghiệp. Mặt vợt vừa có tốc độ cao và có độ xoáy cao. Độ cứng 50 độ

Speed: 9.4 Spin: 9.4 Control:8.7

Thông tin mặt vợt R50 xem tại

https://dungbongban.com/andro-mat-vot-rasanter-r50-p16385.html

Andro Rasanter R53

Rasanter R53

Đây là mặt vợt có 3 thông số cao nhất so với các mặt vợt khác của hãng Andro. Tốc độ và độ xoáy được đẩy lên cao nhất. Mặt vợt cũng có độ kiểm soát khá cao.

Speed: 9.5 Spin: 9.6 Control:9.1

Thông tin mặt vợt R53 xem tại

https://dungbongban.com/andro-mat-vot-rasanter-r53-p16705.html

Andro Rasanter R48

R48 Green mặt xanh lá

So với mặt vợt R53 thì mặt vợt R48 mềm hơn, xoáy hơn. Mặt vợt có độ kiểm soát khá cao, được các trang trên mạng cho là mặt vợt có độ kiểm soát cao nhất. Đây là mặt vợt được ra sau cùng của dòng Andro Rasanter. R48 có thể nhẹ hơn R53 một chút

Speed: 9.3 Spin: 9.6 Control:9.2

Thông tin mặt vợt R48 xem tại

https://dungbongban.com/andro-mat-vot-rasanter-r48-p16769.html

Xét về tốc độ của các mặt Andro

R53>R50>V47>R48> R47>V42>Hexer Plus>Hexer HD> Hexer Powergrip> Hexer Duro >Plama 470>R42> Hexer Grip>R37 Hexer Grip SFX

Bảng tổng kết thông số của mặt vợt Andro

Mặt vợt Andro

Tốc độ

Đô xoáy

Kiểm soát

Andro Plasma 470

9.1

8.0

7.3

Andro Hexer

8.7

9.1

8.5

Andro Hexer Duro

9.1

9.2

8.6

Andro Hexer Grip

8.9

9.4

9.3

Andro HexerGrip SFX

8.7

9.5

9.5

Andro Hexer HD

9.3

9.2

8.6

Andro Hexer PowerGrip

9.3

9.4

9.4

Andro Hexer PowerGrip SFX

9.0

9.4

9.4

Andro Hexer Plus

9.3

9.0

8.7

Rasanter R37

8.8

9.2

9.5


Bài viết khác:

Sản phẩm liên quan

-0%
Hexer +

Hexer +

 
Giá: 830.000 đ
-0%
HEXER PIPS FORCE

HEXER PIPS FORCE

 
Giá: 900.000 đ
-0%
Hexer PowerGrip SFX

Hexer PowerGrip SFX

 
Giá: 880.000 đ
-1%
Hexer Grip

Hexer Grip

Giá: 890.000 đ
Giá KM: 880.000 đ
-0%
PLASMA 470

PLASMA 470

 
Giá: 750.000 đ
-0%
HEXER DURO

HEXER DURO

 
Giá: 750.000 đ
-0%
Plasma 430

Plasma 430

 
Giá: 750.000 đ
-0%
Rasanter V42

Rasanter V42

 
Giá: 1.030.000 đ
-0%
Rasanter V47

Rasanter V47

 
Giá: 1.030.000 đ
-0%
Rasanter R42

Rasanter R42

 
Giá: 1.030.000 đ
-0%
Rasanter R37

Rasanter R37

 
Giá: 1.030.000 đ
-0%
Rasanter R47

Rasanter R47

 
Giá: 1.030.000 đ