/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Hexer PowerGrip SFX

 
0 Giá: 930.000 đ

Hexer PowerGrip SFX

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-Hexer PowerGrip SFX

Hexer PowerGrip SFX là thế hệ sau của mặt vợt Hexer PowerGrip không có chữ SFX. Mặt vợt có độ cứng 42 độ. Có tốc độ trung bình. Đây là mặt vợt mới nhất của hãng Andro. Kiểm soát tốt nhất được Andro giới thiệu trên mặt này.