Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Hexer Grip SFX

 
0 Giá: 930.000 đ

Andro Hexer Grip SFX

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-Hexer Grip SFX

Andro Hexer Grip SFX có độ cứng là 40 độ. Là mặt dễ chơi. Mặt Andro Hexer Grip SFX cải tiến hoàn toàn so với Andro Hexer Grip không có chữ SFX. Mặt được cải tiến sao cho độ kiểm soát được cao nhất. Giúp người chơi cảm nhận tốt hơn khi đánh. Có độ cứng mềm trung bình.