/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Rasanter V47

 
0 Giá: 1.090.000 đ

Rasanter V47. Mã số là 03-040. Mặt vợt mới của Andro.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-Rasanter V47

Đánh giá nhận xét, bình luận về mặt vợt Andro Ransanter V47. Mã số 03-040

- Andro V47 có tốc độ nhanh hơn Ransanter R47, nhưng lại ít xoáy hơn R47. Thường V47 cho người chuyên nghiệp.

- V47 mặt vợt rất thích hợp cho người đánh xa bàn. Giật đôi công xa bàn.

- Speed: 9.3 Spin: 9.4 Control:9.6 Medium hard

- Có lớp bọt khí màu xanh lá cây.