/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Rasanter V42

 
0 Giá: 1.090.000 đ

Rasanter V42 mã số là 03-038. Mặt vợt có độ kiềm soát cao

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-Rasanter V42

Đánh giá nhận xét, bình luận về mặt vợt Andro Rasanter V42. Mã số 03-038

- Mặt vợt có độ cứng trung bình. So với V47 thì V42 này có tốc độ chậm hơn. Thường dùng cho dân chuyên nghiệp đánh forehand.

- Là mặt vợt tấn công khá tốt. Nhiều người nhận xét dễ đánh.

- Mặt vợt có độ bền cao. Speed: 9.2 Spin: 9.3 Control: 9.7 Medium soft