/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Rasanter R50

 
0 Giá: 1.090.000 đ

Rasanter R50 mã số 03-042. Độ cứng 50 đây là độ cứng nhất của các dòng Andro. Tấn công nhanh

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-Rasanter R50

Đánh giá nhận xét, bình luận về mặt vợt Andro Rasanter R50. Mã số 03-042

- Dành cho những ai đánh chuyên nghiệp. Vì lớp cao su cứng. Speed: 9.3 Spin: 9.3 Control: 8.9 Medium hard

- Thường dùng cho bên phải forehand dùng để tấn công.

- Dùng cho người chuyên nghiệp hay ai thích rơ bạt bóng.

- Mặt vợt cứng. Mặt vợt mềm hơn nên chọn mặt vợt andrro R47 hay thông số, so sánh các mặt vợt Andro Rasanter và các mặt vợt khác