Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Vận động viên Aida Satoshi

Vận động viên Aida Satoshi Anh là vận động viên người Nhật. Anh sinh năm 1993. Anh thuận tay phải. Anh có lói đánh phòng thủ tấn công rất đẹp. Vợt Anh đang dùng trong năm 2020 là vợt Yasaka Masamune của hãng Yasaka được làm hoàn toàn tại Nhật. Mặt bên Phải dùng Rakza 7. Thông tin mặt vợt Yasaka Rakza 7

Yasaka Masamune

RAKZA 7

,


Bài viết khác: