Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

nittaku

Sản phẩm bóng bàn Nittaku

Thông số vợt

Thông số vợt

Giá: Liên hệ
MORISTO SP

MORISTO SP

Giá: 850.000 đ

Gai công Nittaku Moristo SP

Fastarc C-1

Fastarc C-1

Giá: 790.000 đ
Septear Lead

Septear Lead

Giá: 990.000 đ

nittaku septear lead 7 lớp gỗ

ACOUSTIC CARBON

ACOUSTIC CARBON

Giá: 3.000.000 đ

Nittaku ACOUSTIC CARBON 5 lớp gỗ và 2 lớp FE Carbon

Tenor

Tenor

Giá: 2.700.000 đ
Banh Nittaku nexcel

Banh Nittaku nexcel

Giá: 100.000 đ

Banh Nittaku nexcel màu cam

Nittaku Septear

Nittaku Septear

Giá: 1.200.000 đ
Nittaku BASALTEC OUTER

Nittaku BASALTEC OUTER

Giá: 5.800.000 đ
Bóng 3 trái Nittaku

Bóng 3 trái Nittaku

Giá: 120.000 đ
Nittaku Meister BASALTEC INNER

Nittaku Meister BASALTEC INNER

Giá: 5.500.000 đ

Nittaku Meister BASALTEC INNER

 Trang:     1  2  3  4  5