/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh thông số mặt vợt Nittaku

 
0 Giá: Liên hệ

So sánh thông số mặt vợt Nittaku

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số mặt vợt-So sánh thông số mặt vợt Nittaku

So sánh thông số mặt vợt Nittaku

Tên mặt vợt Nittaku
Tốc độ
Độ xoáy
Độ bám
Độ lưu bóng Đánh giá
Alhelg 9.1 9.2 2.3 8.9 19
Alhelg SC 9.1 9.3 7.5 9.5 2
Alhelg SR 9.1 9.4 4.3 9.2 16
Annsort 7.3 7.9 2 8.4 1
Best Anti (Anti-spin) 3.9 2.5 0 8.2 11
DHS Hurricane 2 8.5 9.8 10 9.6 3
DHS Hurricane 3 8.3 9.3 8.2 8.9 11
Factive 8.5 8.6 1.7 9 24
Fastarc C-1 9 9.1 2 9.2 50
Fastarc G-1 9 9.3 2.4 9.4 162
Fastarc G-1 ABS 40+ 8.5 9 2 9 1
Fastarc P-1 9.3 9.3 2.9 9.3 32
Fastarc S-1 9.1 8.9 1.9 9.3 66
Flyatt Hard 9 8.8 2.6 9 23
Flyatt Soft 8.5 8.2 0.9 8.5 11
Flyatt Spin 8.9 9.2 2.1 9.3 10
G888 CS 8.2 8.6 7.5 8.9 2
G888 JS - - - - 0
Galze 8.8 9.1 1.5 9.3 11
Goriki Kaisoku 9.4 9.1 1.6 9.3 13
Hammond 9.1 8.5 1 8.8 14
Hammond CR 8.9 8.8 1.9 9.2 18
Hammond Power 9.2 9 2.1 9.2 9
Hammond Pro Alpha 9 7.4 2.1 8.1 14
Hammond Pro Beta 9 8.8 1.9 9.3 45
Hammond X 8.9 8.7 3.1 8.8 10
Hammond Z2 9.3 9.3 2.2 9.6 63
Hurricane 2 (H2) 7.9 9.5 10 9.1 2
Hurricane 2 (H2) NT50 Type 7.9 9.4 10 7.9 2
Hurricane 2 (H2) Pro 8.3 9.4 7.4 8.8 7
Hurricane 3 (H3) 8.8 9.4 6.2 9 16
Hurricane 3 (H3) NT50 Type 8.4 9 7.7 8.6 3
Hurricane 3 (H3) Pro 8.1 9.1 7.5 8.6 8
Hurricane 3 National (Blue Sponge) - - - - 0
Hurricane 3 NEO 8.2 9.3 7.8 9 11
Hurricane Pro 2 - - - - 0
Hurricane Pro 3 5 8 10 7 1
Hurricane Pro III Turbo Blue 8.8 9.5 8.5 9.3 27
Hurricane Pro III Turbo Orange 8.6 9.3 8.3 9.1 40
Inception - - - - 0
J.O. Waldner 8.3 8.7 3.5 9.2 6
Jammin - - - - 0
JO Waldner SC 8.5 9 6 9.3 3
Magic Carbon 7.8 8 2.8 8.6 14
Magic Carbon Sound - - - - 0
Micro 8.2 8 3 7.7 4
Midship - - - - 1
Moristo 2000 9.3 8.8 1 8.8 4
Moristo 2000 NX 9.1 9.4 2 9.4 1
Moristo DF 8.4 8.4 4.4 8.5 7
Moristo FG 8.2 8 2 7.9 1
Moristo RS Hard 9.2 9.1 4 9.1 3
Moristo RS Soft 9.1 8.2 3.6 9.1 6
Moristo SP 7 5 0 - 1
Narucross EX Hard 9.2 8.9 3.3 9.3 11
Narucross EX Soft 8.8 9.3 2.5 9.1 12
Narucross GS Hard 9 8.5 2 8.9 1
Narucross GS Soft 8.9 9.1 5.8 9.1 9
Narucross GS Super-Soft 8 9.1 3 8.9 9
Nodias 7.5 8.4 3 7.9 6
Nodias A-1 Hard - - - - 0
Nodias A-1 Soft - - - - 0
Refoma 8.2 8.3 1.2 8.5 6
Renanos Bright Hard 8.6 7.2 2.3 7.8 3
Renanos Bright Soft 8.5 8.4 3.3 9.1 8
Renanos Hard - - - - 0
Renanos Hold 8.9 9.4 4.1 9.4 39
Renanos Soft 8.6 9 2 9.2 6
Retora 6.1 7 2 7.8 2
Revspin 8.4 9.2 2.6 9.3 8
Sieger PK50 8.6 9.2 6.1 9.4 50
Skyline TG2 6 9 2 6 2
Skyline TG3 9.3 9.5 8.3 9.3 4
Soulspin Project 12 (P12) 8.7 9.2 2 9 4
Spiral 4.5 9 5 7 1
Tin Arc Power 9 8.9 5 8 1
Zalt 8.6 8.6 1.7 8.5 6