Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Milky way neptune

 
0 Giá: 250.000 đ

Yinhe Milky way neptune. Thuộc dạng gai ngang. Tốc độ 3, kiểm soát 10. Yinhe (Milkyway) Neptune - đây là một số trong những chiếc gai dài phổ biến nhất chi phí thấp,

Neptune - là gai với độ bám dính mạnh, tốc độ thấp và kiểm soát rất cao. Điều này làm cho rất nhiều người dùng mặt gai này để hạn chế việc tấn công nhanh của đối thủ. Gai có độ ra chậm nhất và độ kiểm soát cao, làm cho bóng xoay ngược trở lại rất tốt.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt bóng bàn-Milky way neptune