Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

dr. neubauer mặt vợt phản xoáy

Mặt vợt phản xoáy Dr.Neubauer

Saviga Super Block trợt phiên bản  đặc biệt.

Saviga Super Block trợt phiên bản đặc biệt.

Giá: 690.000 đ

Saviga Super Block

Dr Neubauer Tarantula (Mặt vợt Anti)

Dr Neubauer Tarantula (Mặt vợt Anti)

Giá: 1.300.000 đ

Dr Neubauer Tarantula (Mặt vợt Anti)

SUPER BLOCK EXTREME

SUPER BLOCK EXTREME

Giá: 840.000 đ

SUPER BLOCK EXTREME

Dr Neubauer Rhino (Mặt vợt Anti)

Dr Neubauer Rhino (Mặt vợt Anti)

Giá: 1.300.000 đ

Dr Neubauer Rhino (Mặt vợt Anti)

Desperado 2

Desperado 2

Giá: 990.000 đ

Desperado 2

DR NEUBAUER BUFFALO (mặt anti)

DR NEUBAUER BUFFALO (mặt anti)

Giá: 1.300.000 đ

DR NEUBAUER BUFFALO

Dr Neubauer A-B-S (mặt anti)

Dr Neubauer A-B-S (mặt anti)

Giá: 1.300.000 đ

Dr Neubauer A-B-S

Gai tấn công killer

Gai tấn công killer

Giá: 990.000 đ
DR NEUBAUER ABS 3

DR NEUBAUER ABS 3

Giá: 1.300.000 đ

DR NEUBAUER ABS 3

Dr Neubauer Grizzly (mặt anti)

Dr Neubauer Grizzly (mặt anti)

Giá: 1.300.000 đ

Dr Neubauer Grizzly

Dr Neubauer Anti Gorilla

Dr Neubauer Anti Gorilla

Giá: 1.300.000 đ

Dr Neubauer Anti Gorilla

Dr Neubauer Django

Dr Neubauer Django

Giá: 1.300.000 đ

Dr Neubauer Django

 Trang:     1  2  3