Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Tổng hợp một số gai bóng bàn đầu tròn

-          Gai saviga đầu tròn. Đây là gai mà được mọi người đang dùng. Gai saviga có nhiều loại. Có loại thường không trợt, có loại gai Saviga trợt có keo 2 mặt, và có loại gai Saviga đầu tròn. Sao gọi là gai Saviga đầu tròn vì trên đầu gai tròn không có chân gai trên đầu gai. Saviga gai đầu tròn nhìn đã thấy dị khi đánh còn dị hơn, dĩ nhiên khó người khó ta. Khó cho người đánh trước sau đó mới làm khó đối thủ. Nhiều người sử dụng gai Saviga đầu tròn này cũng không được vì quá khó đối với họ

Saviga đầu tròn

Saviga đầu tròn

-          Gai Kasfu đây cũng là một gai đầu tròn rất dị. Đây là gai ngang rất dị. Gai này không có keo 2 mặt ở dưới. Khi dán rất khó dán vì không có sẳn keo. Nên dùng keo sữa khi dán. Đây được xem là gai mới khá dị đang được mọi người dùng rất nhiều.

Gai Kasfu

Gai Kasfu

-          Gai Mo Wang. So với Kasfu thì gai này cũng đầu tròn. Gai nhỏ hơn gai Kasfu, và thưa hơn gai Kasfu. Cũng là gai không lót và không có keo 2 mặt. Khi dán nên dùng keo 2 mặt hay keo sữa để dán thì dễ hơn.

Gai bóng bàn Mowang Globe

Gai Mo Wang


Bài viết khác: