Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

tibhar

Cốt vợt, mặt vợt bóng bàn Tibhar

CCA 7

CCA 7

Giá: 1.950.000 đ

Tibhar CCA 7

Carbon 007

Carbon 007

Giá: 1.200.000 đ
Rubber tibhar 5Q VIP

Rubber tibhar 5Q VIP

Giá: 1.190.000 đ

Tibhar 5Q Vip tốc độ speed = 110. Độ xoáy spin = 118. Kiểm soát 90.  Sponge 45 độ

Aurus Select Select

Aurus Select Select

Giá: 770.000 đ

Aurus Select Select tốc độ speed = 108. Độ xoáy spin = 115. Kiểm soát 90.  Sponge 50 độ

Aurus Soft

Aurus Soft

Giá: 680.000 đ

Aurus Soft Tốc độ speed = 104. Độ xoáy spin = 112. Kiểm soát 95.  Sponge 42.5 độ

Stratus Samsonov Carbon

Stratus Samsonov Carbon

Giá: 2.500.000 đ

Tốc độ 9.0, kiểm soát bóng 8.9. Nặng khoảng 85g +- 5g

Triple carbon_3 lớp carbon

Triple carbon_3 lớp carbon

Giá: 1.800.000 đ

Speed 10.0 Control 4.0 Weight 94

Tibhar Aurus Sound

Tibhar Aurus Sound

Giá: 680.000 đ

Tibhar Aurus Sound Tốc độ speed = 100. Độ xoáy spin = 114. Kiểm soát 105.  Sponge 35 độ

Drinkhall Powerspin Carbon

Drinkhall Powerspin Carbon

Giá: 2.700.000 đ

Tibhar Drinkhall Powerspin Carbon

Tibhar Kinetic Speed

Tibhar Kinetic Speed

Giá: 4.800.000 đ

Tibhar Kinetic Speed

 Trang:     1  2  3  4