Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh thông số kỹ thuật mặt vợt Stiga

 
0 Giá: Liên hệ

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số kỹ thuật mặt vợt-So sánh thông số kỹ thuật mặt vợt Stiga

Name
Speed
Spin
Tackiness
Overall
Airoc Astro M 9 8.6 3.3 8.9 8
Airoc Astro S 9 9.2 5.3 9.5 11
Airoc M 9 9.2 2.3 8.9 14
Airoc S 8.9 9.2 5.5 9.3 17
Almana 9.1 8.3 2.2 9.1 16
Almana Sound 9.1 8.5 2.1 8.4 8
Almana Sound SynergyTech 9.5 8.7 2.9 9 16
Boost TC 8.8 8.5 2 8.8 37
Boost TP 8.9 8.7 2.5 8.9 13
Boost TS 8.9 8.9 2.4 9 46
Boost TX 9.3 9 2 9.3 45
Calibra LT 9.3 9.2 4.8 9.4 72
Calibra LT Plus 9.5 9.2 3.8 9.3 28
Calibra LT Sound 9.2 8.8 2.1 8.8 56
Calibra LT Spin 9.1 9.2 2.5 9.3 40
Calibra Tour H 9.5 8.5 0.5 8.7 6
Calibra Tour M 9.2 8.6 0.5 8.9 16
Calibra Tour S 8.8 8.8 0.3 8.6 9
Carbo 8.5 7.8 3.5 8.3 7
Carbo MC 8.3 8.8 5.5 9.1 5
Carbo Sound 9.3 8.7 2.1 9.1 20
China Extreme 7 9.2 7.8 7.4 12
Chop & Drive 6.4 9 5.8 8.6 16
Cobra 2000 6.9 7.4 1.8 7.9 7
Drive 6.4 6.3 5 7.2 9
Energy Absorber (Anti-spin) 6.2 2.6 2 8 5
Evo 8.1 7.7 2 8.2 16
Genesis M 9 9.2 5.3 9.2 13
Genesis S 8.9 9.5 6 9.5 3
Innova 7.9 8.2 1.8 8.2 7
Innova Premium 7 6.3 2.3 7.5 4
Innova Ultra Light 8.3 8.1 1.7 8.3 14
Innova Ultra Light SynergyTech 7.9 7.9 2.6 8.2 22
Magna 8.4 8.7 4 8.5 14
Magna TC II (2) 8.9 8.3 2.9 8.7 18
Magna TS II (2) 8.2 8.5 1.3 8.6 7
Magna TX 9.5 9.3 2.9 9.3 14
Mantra H 9.5 9.5 3 9.6 3
Mantra M 8.4 8.3 1.8 8.1 5
Mantra S 8.3 9.5 5 9.3 2
Mendo 7.4 7.6 1.8 8.2 10
Mendo Energy 7.7 7.9 4.4 8.2 10
Mendo MP 8.5 7.9 0.9 8.4 12
Neos 8.4 7.7 4.1 7.7 8
Neos Sound 8.5 7 3 7.8 13
Neos Sound SynergyTech 8.5 8.6 1.3 8.6 10
Neos SynergyTech 8 8.3 5 7.8 7
Neos Tacky 7.6 9.1 7.5 9 30
Optimum MP 8.6 8.2 2.4 8.4 10
Power LT 9.2 9.2 1.9 9.4 9
Vaporizer - - - - 0