/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Mantra H

 
0 Giá: 950.000 đ

Mantra H là mặt vợt mới nhất có tốc độ cao nhất trong vòng Mantra, là mặt vợt mới ra của hãng Stiga. Thích hợp với gơ bạt rất khó chịu
  • Kiểm soát: 77
  • Tốc độ: 156
  • Độ xoáy: 132

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt Stiga-Mantra H