/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

stiga

Cốt vợt bóng bàn, mặt vợt bóng bàn Stiga

Clipper Wood JTTAA

Clipper Wood JTTAA

Giá: 1.970.000 đ

Stiga Clipper Wood JTTAA

Thông số cốt vợt bóng bàn stiga

Thông số cốt vợt bóng bàn stiga

Giá: Liên hệ

So sánh thông số cốt vợt bóng bàn stiga

Stiga 75th

Stiga 75th

Giá: 4.100.000 đ

Stiga 75th

So sánh thông số kỹ thuật mặt vợt Stiga

So sánh thông số kỹ thuật mặt vợt Stiga

Giá: Liên hệ

So sánh thông số kỹ thuật mặt vợt Stiga

Dragon grip

Dragon grip

Giá: 1.150.000 đ

Stiga Dragon grip

GOLDEN CARBONADO 45 -80th Anniversary

GOLDEN CARBONADO 45 -80th Anniversary

Giá: 5.700.000 đ

GOLDEN CARBONADO 45 -80th Anniversary

Legacy carbon

Legacy carbon

Giá: 4.750.000 đ

Stiga Legacy carbon

Carbonado 45

Carbonado 45

Giá: 4.100.000 đ

Stiga Carbonado 45. Cải tiến của dòng Stiga Cabonado 145

Mantra Pro H

Mantra Pro H

Giá: 1.100.000 đ

Stiga Mantra Pro H

DNA Platinum M

DNA Platinum M

Giá: 1.270.000 đ

Stiga DNA Platinum M

Mantra Pro M

Mantra Pro M

Giá: 1.100.000 đ

Stiga Mantra Pro M

DNA Pro M

DNA Pro M

Giá: 950.000 đ

Stiga DNA Pro M Control 78, Speed 156, Spin 134