Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

spinlord mặt vợt bóng bàn

Mặt vợt bóng bàn spinlord

SPINLORD IRBIS

SPINLORD IRBIS

Giá: Liên hệ
Speed 10,Spin 9,Control 8, Sponge 2.1mm, Hardness: 38 (soft)
SPINLORD WARAN gai công

SPINLORD WARAN gai công

Giá: 690.000 đ
SpinLord Marder II

SpinLord Marder II

Giá: 590.000 đ
Speed 8.5, Spin 10,Control 9,Sponge 2.1mm,Hardness 35
SPINLORD MARDER III

SPINLORD MARDER III

Giá: 590.000 đ
SPINLORD  DEGU

SPINLORD DEGU

Giá: 590.000 đ
Speed 8.5,Spin 9.5,Control 9,Sponge 2.0 mm
SpinLord Keiler (gai trung)

SpinLord Keiler (gai trung)

Giá: 690.000 đ
Spinlord Gipfelsturm

Spinlord Gipfelsturm

Giá: 690.000 đ

Spinlord Gipfelsturm

SPINLORD TIGER

SPINLORD TIGER

Giá: 490.000 đ
Speed 8.5,Spin 8.5,Control 9,Sponge 2.1mm
STRAHLKRAFT

STRAHLKRAFT

Giá: 590.000 đ

SpinLord Strahlkraft

Spinlord waran II 2

Spinlord waran II 2

Giá: 690.000 đ

Gai công Spinlord waran II 2

 Trang:     1  2