Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

spinlord

Cốt vợt gai, mặt vợt gai spinlord

Warran 2

Warran 2

Giá: 740.000 đ

Mặt gai công Spinlord Warran 2

STRAHLKRAFT

STRAHLKRAFT

Giá: 590.000 đ

SpinLord Strahlkraft

SPINLORD WARAN gai công

SPINLORD WARAN gai công

Giá: 690.000 đ
SPINLORD- RD2

SPINLORD- RD2

Giá: 640.000 đ
Speed 8,Control 9,Weight 88
SpinLord Keiler (gai trung)

SpinLord Keiler (gai trung)

Giá: 690.000 đ
Dornenglanz

Dornenglanz

Giá: 540.000 đ

Spinlord Dorenglanz Tốc độ: 4,5 Kiểm soát: 7 Hiệu ứng gián đoạn: 10/10

Spinlord Gipfelsturm

Spinlord Gipfelsturm

Giá: 690.000 đ

Spinlord Gipfelsturm

DORNENGLANZ II

DORNENGLANZ II

Giá: 590.000 đ

SpinLord DORNENGLANZ II

Spinlord waran II 2

Spinlord waran II 2

Giá: 690.000 đ

Gai công Spinlord waran II 2

Spin Lord Ultra Allround

Spin Lord Ultra Allround

Giá: 690.000 đ
Speed 6.5,Control 9.5,Weight 82
 Trang:     1  2