/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Keo sữa Dung Bóng Bàn

 
0 Giá: 70.000 đ

Keo sữa Dung Bóng Bàn. Một lọ 250ml. Quét được khoảng hơn 20 cây vợt và mặt vợt. Dùng để sử dụng cho các loại mặt vợt có lót bọt khí như Mặt vợt Tenergy, Burefire ...

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Phụ kiện bóng bàn-Keo sữa Dung Bóng Bàn