Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

TONADO KING SPEED

 
0 Giá: 3.000.000 đ

TONADO KING SPEED 5 lớp gỗ và 2 lớp Glass Carbon nằm ngoài cùng, vợt cứng và nhanh

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt thẳng-TONADO KING SPEED

TONADO KING SPEED 5 lớp gỗ và 2 lớp Glass Carbon nằm ngoài cùng, vợt cứng và nhanh, so với vợt nittaku TONADO KING POWER thì vợt này nhanh hơn.