Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

TONADO KING POWER

 
Giá: 3.000.000 đ

5 lớp gỗ và 2 lớp Kevlar Carbon được đưa vào trong. Vợt có tốc độ trung bình nhanh.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm TONADO KING POWER

TONADO KING POWER có cấu tạo 5 lớp gỗ và 2 lớp Kevlar Carbon gần lớp gỗ trung tâm. Trọng lượng gần 90g. Vợt cứng có tốc độ trung bình nhanh.

 Bán bàn bóng bàn