Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Mặt vợt bóng bàn - SPINLORD

Spinlord là hãng chuyên làm các mặt vợt gai. Cốt vợt gai. Hiện nay có rất nhiều tại Việt Nam đã dùng Spinlord. Spinlord bắt đầu được mọi người tại Việt Nam biết đến. Giá thành trung bình. Spinlord có rất nhiều loại gai. Hãy liên hệ với Dung Bóng Bàn để được giới thiệu thêm nhiều loại gai và vợt bóng bàn của hãng Spinlord. Vài tính năng khác biết của gai hay vợt bóng bàn Spinlord.

Spinlord waran II 2

Spinlord waran II 2

Giá: 690.000 đ

Gai công Spinlord waran II 2

STRAHLKRAFT

STRAHLKRAFT

Giá: 590.000 đ

SpinLord Strahlkraft

SpinLord Keiler (gai trung)

SpinLord Keiler (gai trung)

Giá: 690.000 đ
Warran 2

Warran 2

Giá: 690.000 đ

Mặt gai công Spinlord Warran 2

Spinlord Gipfelsturm

Spinlord Gipfelsturm

Giá: 690.000 đ

Spinlord Gipfelsturm