/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Mặt vợt bóng bàn - Reactor

Hãng Reactor là hãng chuyên làm giày bóng bàn. Giày bóng bàn của hãng Reactor dùng cho các bộ môn trong nhà, như bóng bàn hay cầu lông. Dùng cho những vận động viên chuyên nghiệp

Ckylin

Ckylin

Giá: 250.000 đ

Mặt vợt Reactor Ckylin lót xanh