/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Saviga Super Block loại không trợt

 
0 Giá: 490.000 đ

Saviga Super Block loại không trợt

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Độc và lạ-Saviga Super Block loại không trợt

Saviga Super Block loại không trợt và không có lót và cũng không có keo 2 mặt.

Gai Saviga SuperBLock

Gai Saviga SuperBLock

Gai có ITTF trên mặt gai. Gai lắc và khó chịu. Hiện tại ngoài gai này còn có loại phiên bản đặc biệt là gai Saviga SuperBlock  trợt. Vui lòng xem thông tin của gai Saviga Super Block trợt