/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Saviga Super Block trợt phiên bản đặc biệt.

 
0 Giá: 690.000 đ

Saviga Super Block

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt phản xoáy-Saviga Super Block trợt phiên bản đặc biệt.

Saviga-SuperBlock

- Gai trợt như Super Block
- Có keo 2 mặt như Super Block, và giảm xóc
- Gai ngang
- Gai thưa hơn Super Block
- Trả xoáy về rất nặng.
- Làm chậm lại những cú tấn công của đối thủ. Hiện nay đang có gai 388D-2 trợt đang được nhiều người khen. Vui lòng xem thêm thông tin về gai 388d-2 trợt
Giá 690.000
Thêm một gai mới để người đánh gai có nhiều lựa chọn.
Hiện tại có loại Saviga Super Block thường, chất liệu khác miếng này. gai saviga super block thường không trợt, không có keo 2 mặt. Dưới đây là hình mặt gai Saviga Super Block không trợt.
Saviga Super Block thường
Saviga Super Block thường không có keo 2 mặt, không trợt.Dán mặt vợt Saviga Super Block trợt

 Test Saviga Super Block


Video hướng dẫn xem mặt vợt có được phép thi đấu hay không ?