/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Undertaker

 
0 Giá: 1.020.000 đ

Der-materialspezialist Undertaker

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt gai bóng bàn-Undertaker

Der-materialspezialist Undertaker là loại gai dài khó chịu. Đây là gai dài mới nhất mà mọi người đang chọn. Gai trả xoáy về rất khó chịu

Tốc độ 35

Kiểm soát 72

Hiệu ứng 70

Trên đầu gai có gai làm cho gai rất khó chịu so với những gai khác. Gai có độ lắc cao, làm cho đối thủ khó đánh.