Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Der-materialspezialist Long Super Defence LSD

 
0 Giá: 1.020.000 đ

Der-materialspezialist Long Super Defence LSD

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt gai bóng bàn-Der-materialspezialist Long Super Defence LSD

Der-materialspezialist Long Super Defence LSD là một gai dài.

Tốc độ 50,

Kiểm soát 90,

Độ xoáy 98

Đây là gai dài có tốc độ cao. Thích hợp với lối đánh gần bàn. Bóng trả qua bên đối thủ khó chịu so với DER MATERIALSPEZIALIST ELIMINATION EXTRA LONG thì gai LSD này sẽ có tốc độ cao hơn.