Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

388C-1 Gai bán phản xoáy

 
0 Giá: 300.000 đ

388C-1 Gai bán phản xoáy. Đây là gai trung không dài không ngắn. Gai vừa tấn công vừa phòng thủ rất tốt. Được đánh giá là gai trung khó chịu.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt gai ( mút gai )-388C-1 Gai bán phản xoáy

Gai có lót giá 350.000 Gai không lót giá 300.000