Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh thông số mặt vợt bóng bàn Butterfly

 
0 Giá: Liên hệ

So sánh thông số mặt vợt bóng bàn Butterfly

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số mặt vợt Butterfly-So sánh thông số mặt vợt bóng bàn Butterfly

Thông số mặt vợt bóng bàn Butterfly

Name
Speed
Spin
Tackiness
Overall
Dignics 05 8.9 9.4 2 9.1 49
Dignics 09C 8.6 9.6 5.2 9.2 33
Dignics 64 9.4 9.2 2.2 9.4 12
Dignics 80 9.4 9.3 1.5 9.4 17
Rozena 8.7 8.5 1.8 8.9 62
Sapphira 8.2 8.5 2.7 8.4 11
SOFT D13 8.2 8.3 4.6 8.3 5
Solcion 7.9 8.2 1.6 8.8 23
Spin Art 8.6 9.3 6 9.3 50
Sriver 8 8 2.4 8.5 98
Sriver EL 7.8 7.8 2.7 8.5 64
Sriver FX 7.9 8.1 2.8 8.5 69
Sriver FX PowerSponge - - - - 0
Sriver G2 8.4 8.2 2.5 8.7 20
Sriver G2 FX 7.9 8.2 1.9 8.4 27
Sriver G2 High Tune 8.5 8 5 8.5 2
Sriver G3 8.4 8.2 3 8.4 39
Sriver G3 FX 8.6 8.4 2.7 8.9 50
Sriver High Tune 8.3 8.3 4 8.7 7
Sriver L 8.2 8.1 2.7 8.6 24
Sriver PowerSponge 8 8.5 - 7 1
Sriver S 7.3 6.5 2.3 8.3 4
Super Anti (Anti-spin) 4.4 2.6 0 8.4 18
Super Anti Special (Anti-spin) 6 5.3 1.7 9.3 4
Tackifire - - - - 0
Tackifire C 6.8 8.8 7.3 7.5 15
Tackifire C Soft 7.4 9.1 7.1 9 14
Tackifire Drive 7.7 8.8 5.6 8.4 13
Tackifire Special 7.4 8 3.5 8 3
Tackifire Special-Soft 7.9 9.1 3.4 8.9 20
Tackiness Chop 5.5 9 5.7 8.5 31
Tackiness Chop 2 6.8 8.9 5.2 8.9 20
Tackiness Drive 6.9 8.5 5.6 8.5 40
Tenergy 05 9.3 9.4 2.4 9.3 343
Tenergy 05 FX 9.1 9.2 3 9.3 144
Tenergy 05 Hard 9.3 9.3 2.2 9.1 22
Tenergy 19 8.9 9.4 1.8 9.4 13
Tenergy 25 9.2 9.1 2.5 9.3 72
Tenergy 25 FX 9.1 9.2 3 9.4 34
Tenergy 64 9.3 8.8 2.6 9.3 166
Tenergy 64 FX 9 8.9 1.7 9 41
Tenergy 80 9.3 9.4 2.2 9.4 112
Tenergy 80 FX 9 9 2.1 8.9 21