Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

bàn bóng bàn nhập khẩu kami

Bàn bóng bàn Kami

Kamito 6825P

Kamito 6825P

Giá: 10.800.000 đ

Kamito 4625P

Bàn bóng bàn Kamito 6815

Bàn bóng bàn Kamito 6815

Giá: 4.900.000 đ

Bàn bóng bàn Kamito 6815

Bàn Kamito 6825

Bàn Kamito 6825

Giá: 10.800.000 đ

Bàn Kamito 6825 dày 25mm

Bàn bóng bàn Kamito Premium

Bàn bóng bàn Kamito Premium

Giá: 13.500.000 đ

Bàn bóng bàn Kamito Premium

Bàn bóng bàn Kamito 6818

Bàn bóng bàn Kamito 6818

Giá: 6.800.000 đ

Bàn bóng bàn Kamito 6818