Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Rasanter R48

 
0 Giá: 1.300.000 đ

Mặt vợt Andro Rasanter R48

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-Rasanter R48

Mặt vợt Andro Rasanter R48 được cho ra đời vào tháng 3 năm 2020. Đây là mặt vợt có độ cứng R48 độ. Nhiều khách hàng góp ý với hãng Andro rằng R47 thì dùng cho tới lắm, R50 thì lại nảy quá. Cần một mặt vợt nào đó nhanh hơn mặt vợt Andro Rasanter R47 nhưng chậm hơn và mềm hơn mặt vợt Rasanter R50 một chút. Và mặt vợt Rasanter R48 ra đời để đáp ứng tới mọi người tiêu dùng. Hiện nay đang có mặt vợt xanh lá của andro Rasanter R48. Thông tin và giá xem tại mặt vợt Andro Rasanter R48 xanh lá. Thông tin so sánh các loại mặt vợt Andro xem tại link tổng hợp so sánh các mặt vợt Andro