Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

andro mặt vợt

Mặt vợt bóng bàn Andro là mặt vợt bóng bàn mới được giới thiệu tại Việt Nam so với các sản phẩm hãng bóng bàn khác. Nhưng mặt vợt bóng bàn Andro dần dần trở thành quen thuộc và được mọi người sử dụng. Một vài mặt vợt bóng bàn Andro được ưa chuộng là mặt vợt bóng bàn Andro Plasma 470, mặt vợt bóng bàn Andro Hexer, Andro Hexer Duro, Hexer Plus, Hexer HD, Hexer Powersponge, Andro Rasant. Trong đó Andro Rasant Tubro là dòng sản phẩm nảy của Andro. Andro Rasant Powerspongelà dòng sản phẩm cảm giác nhất trong dòng Andro

Rasanter R47

Rasanter R47

Giá: 1.090.000 đ

Speed 9.5 Spin 9.6 Control 9.2 Medium hard

Rasanter R50

Rasanter R50

Giá: 1.090.000 đ

Speed: 9.3 Spin: 9.3 Control: 8.9 Medium hard

-2%
Hexer

Hexer

Giá: 850.000 đ
Giá KM: 830.000 đ

Speed 8.6 Spin 9.0 Control 8.4 Medium hard

Rasanter V42

Rasanter V42

Giá: 1.090.000 đ

Speed: 9.2 Spin: 9.3 Control: 9.7 Medium soft

Rasanter V47

Rasanter V47

Giá: 1.090.000 đ

Speed: 9.3 Spin: 9.4 Control:9.6 Medium hard

Rasanter R37

Rasanter R37

Giá: 1.090.000 đ

Speed: 9.1 Spin: 9.3 Control: 9.7 Soft

Hexer +

Hexer +

Giá: 900.000 đ

Speed 9.3 Spin 9.0 Control 8.6 Medium

Hexer Grip SFX

Hexer Grip SFX

Giá: 930.000 đ

Andro Hexer Grip SFX

Andro GOOD

Andro GOOD

Giá: 630.000 đ

Andro GOOD

HEXER DURO

HEXER DURO

Giá: 780.000 đ

Speed 9.1 Spin 9.2 Control 8.5 Medium

HEXER POWERGRIP Green xanh lá

HEXER POWERGRIP Green xanh lá

Giá: 930.000 đ

HEXER POWERGRIP Green xanh lá

Hexer Grip Green xanh lá

Hexer Grip Green xanh lá

Giá: 930.000 đ

Hexer Grip Green xanh lá

 Trang:     1  2  3  4  5