/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

andro mặt vợt

Mặt vợt bóng bàn Andro là mặt vợt bóng bàn mới được giới thiệu tại Việt Nam so với các sản phẩm hãng bóng bàn khác. Nhưng mặt vợt bóng bàn Andro dần dần trở thành quen thuộc và được mọi người sử dụng. Một vài mặt vợt bóng bàn Andro được ưa chuộng là mặt vợt bóng bàn Andro Plasma 470, mặt vợt bóng bàn Andro Hexer, Andro Hexer Duro, Hexer Plus, Hexer HD, Hexer Powersponge, Andro Rasant. Trong đó Andro Rasant Tubro là dòng sản phẩm nảy của Andro. Andro Rasant Powerspongelà dòng sản phẩm cảm giác nhất trong dòng Andro

Andro GOOD

Andro GOOD

Giá: 630.000 đ

Andro GOOD

-2%
Hexer

Hexer

Giá: 850.000 đ
Giá KM: 830.000 đ

Speed 8.6 Spin 9.0 Control 8.4 Medium hard

HEXER PIPS FORCE

HEXER PIPS FORCE

Giá: 950.000 đ

HEXER PIPS FORCE gai công có lót bọt khí

Rasant chaos

Rasant chaos

Giá: 1.090.000 đ

Rasant chaos mặt vợt gai dài, có 3 loại không lót, lót 0.5 và lót 1.0

Rasanter R37

Rasanter R37

Giá: 1.090.000 đ

Speed: 9.1 Spin: 9.3 Control: 9.7 Soft

Rasanter V42

Rasanter V42

Giá: 1.090.000 đ

Speed: 9.2 Spin: 9.3 Control: 9.7 Medium soft

PLASMA 470

PLASMA 470

Giá: 780.000 đ

Speed 9.1 Spin 8.0 Control 7.3 Medium hard

Rasanter R47

Rasanter R47

Giá: 1.090.000 đ

Speed 9.5 Spin 9.6 Control 9.2 Medium hard

Rasanter V47

Rasanter V47

Giá: 1.090.000 đ

Speed: 9.3 Spin: 9.4 Control:9.6 Medium hard

Rasanter R50

Rasanter R50

Giá: 1.090.000 đ

Speed: 9.3 Spin: 9.3 Control: 8.9 Medium hard

HEXER DURO

HEXER DURO

Giá: 780.000 đ

Speed 9.1 Spin 9.2 Control 8.5 Medium

Hexer +

Hexer +

Giá: 900.000 đ

Speed 9.3 Spin 9.0 Control 8.6 Medium

 Trang:     1  2  3  4  5