Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

andro mặt vợt

Mặt vợt bóng bàn Andro là mặt vợt bóng bàn mới được giới thiệu tại Việt Nam so với các sản phẩm hãng bóng bàn khác. Nhưng mặt vợt bóng bàn Andro dần dần trở thành quen thuộc và được mọi người sử dụng. Một vài mặt vợt bóng bàn Andro được ưa chuộng là mặt vợt bóng bàn Andro Plasma 470, mặt vợt bóng bàn Andro Hexer, Andro Hexer Duro, Hexer Plus, Hexer HD, Hexer Powersponge, Andro Rasant. Trong đó Andro Rasant Tubro là dòng sản phẩm nảy của Andro. Andro Rasant Powerspongelà dòng sản phẩm cảm giác nhất trong dòng Andro

-11%
Hexer

Hexer

Giá: 850.000 đ
Giá KM: 750.000 đ

Speed 8.6 Spin 9.0 Control 8.4 Medium hard

-8%
Hexer +

Hexer +

Giá: 820.000 đ
Giá KM: 750.000 đ

Speed 9.3 Spin 9.0 Control 8.6 Medium

Rasanter R42

Rasanter R42

Giá: 980.000 đ

Speed: 9.2 Spin: 9.3 Control: 9.7 Medium soft

Rasanter R48

Rasanter R48

Giá: 1.300.000 đ

Mặt vợt Andro Rasanter R48

Rasanter R47

Rasanter R47

Giá: 980.000 đ

Speed 9.5 Spin 9.6 Control 9.2 Medium hard

Rasanter R50

Rasanter R50

Giá: 980.000 đ

Speed: 9.3 Spin: 9.3 Control: 8.9 Medium hard

-4%
Hexer Grip

Hexer Grip

Giá: 890.000 đ
Giá KM: 850.000 đ

Speed: 8.8 Spin: 9,3 Control: 9.4 Medium

Rasanter V47

Rasanter V47

Giá: 980.000 đ

Speed: 9.3 Spin: 9.4 Control:9.6 Medium hard

Rasanter R45

Rasanter R45

Giá: 1.300.000 đ

Andro Rasanter R45

Rasanter V42

Rasanter V42

Giá: 980.000 đ

Speed: 9.2 Spin: 9.3 Control: 9.7 Medium soft

-5%
HEXER HD

HEXER HD

Giá: 950.000 đ
Giá KM: 900.000 đ

Speed 9.3,Spin 9.2,Control 8.6 Medium hard

HEXER DURO

HEXER DURO

Giá: 700.000 đ

Speed 9.1 Spin 9.2 Control 8.5 Medium

 Trang:     1  2  3  4