Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

andro mặt vợt

Mặt vợt bóng bàn Andro là mặt vợt bóng bàn mới được giới thiệu tại Việt Nam so với các sản phẩm hãng bóng bàn khác. Nhưng mặt vợt bóng bàn Andro dần dần trở thành quen thuộc và được mọi người sử dụng. Một vài mặt vợt bóng bàn Andro được ưa chuộng là mặt vợt bóng bàn Andro Plasma 470, mặt vợt bóng bàn Andro Hexer, Andro Hexer Duro, Hexer Plus, Hexer HD, Hexer Powersponge, Andro Rasant. Trong đó Andro Rasant Tubro là dòng sản phẩm nảy của Andro. Andro Rasant Powerspongelà dòng sản phẩm cảm giác nhất trong dòng Andro

Rasanter V42

Rasanter V42

Giá: 980.000 đ

Speed: 9.2 Spin: 9.3 Control: 9.7 Medium soft

Rasanter R37

Rasanter R37

Giá: 980.000 đ

Speed: 9.1 Spin: 9.3 Control: 9.7 Soft

Rasanter R53

Rasanter R53

Giá: Liên hệ

Andro Rasanter R53

Impuls Speed

Impuls Speed

Giá: 740.000 đ

Speed 7.6 Spin 8.0 Control 8.4 Medium soft

Rasanter V47

Rasanter V47

Giá: 980.000 đ

Speed: 9.3 Spin: 9.4 Control:9.6 Medium hard

Rasant chaos

Rasant chaos

Giá: 950.000 đ

Rasant chaos mặt vợt gai dài, có 3 loại không lót, lót 0.5 và lót 1.0

Mặt Chao có lót

Mặt Chao có lót

Giá: 950.000 đ
Rasanter R50

Rasanter R50

Giá: 980.000 đ

Speed: 9.3 Spin: 9.3 Control: 8.9 Medium hard

Mặt vợt gai Chaos

Mặt vợt gai Chaos

Giá: 950.000 đ
Hexer PowerGrip SFX

Hexer PowerGrip SFX

Giá: 850.000 đ

Hexer PowerGrip SFX

Rasanter R47

Rasanter R47

Giá: 980.000 đ

Speed 9.5 Spin 9.6 Control 9.2 Medium hard

Rasanter R42

Rasanter R42

Giá: 980.000 đ

Speed: 9.2 Spin: 9.3 Control: 9.7 Medium soft

 Trang:     1  2  3  4