/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Zunya Soaring

 
0 Giá: 1.200.000 đ

Zunya Soaring

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn-Zunya Soaring

Zunya Soaring với cấu tạo 7 lớp gỗ. Vợt thuần gỗ giúp người dùng đánh cảm giác tốt. Tốc độ OFF+, cán FL

- Trọng lượng 82+- 5g

- Độ dày 6.0mm+- 0.2mm

Vợt thiết kế 7 lớp gỗ không có carbon. Cấu tạo như sau

+ Lớp 1:  Gỗ Bách Mỹ dày 0.8mm

+ Lớp 2 : Lớp Ayous dày 0.6mm

+ Lớp 3 : Lớp Ayous dày 0.6mm

+ Lớp 4 : Lớp giữa là một lớp khối được làm mỏng

+ Lớp 5:  Lớp Ayous dày 0.6mm

+ Lớp 6:  Lớp Ayous dày 0.6mm

+ Lớp 7 : Gỗ Bách Mỹ dày 0.8mm

Vợt thiên về tấn công, nhưng hãng thông báo là vợt rất cảm giác. Vợt nhẹ không nặng lắm tầm 82g +- 5g. Thiết kế rất đẹp.

Vợt 7 lớp gỗ

Vợt 7 lớp gỗ

Vợt 7 lớp gỗ Zunya Soaring

Vợt 7 lớp gỗ Zunya Soaring

Vợt 7 lớp gỗ Zunya Soaring

Vợt 7 lớp gỗ Zunya Soaring

Vợt 7 lớp gỗ Zunya Soaring

Vợt 7 lớp gỗ

Vợt 7 lớp gỗ Soaring