/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Mark V

 
0 Giá: 450.000 đ

Được xem là mặt vợt bán chạy nhất trong mọi thời đại, với những tính năng dễ chơi cho những người mới tập chơi. Dường như ngày trước cách đây khoảng hơn 10 năm ai cũng đã từng đánh mặt vợt này, vì thời trước dường như không có những nhiều mặt vợt như bây giờ. Mặt vợt đã làm nên nhiều tên tuổi của các vdv Việt Nam thời bất giờ. Và nay Mark V cũng được xem là mặt vợt bán chạy nhất trên thế giới, vì tính dễ dùng, và có độ bền hơn so với các mặt vợt khác.

Through the years a large number of championships have been won with MARK V.
The rubber has continually been developed as the demands of the topplayers have increased.

MARK V represents the absolute highest quality of rubber production and is the unsurepassed leader among table tennis rubbers. For the aggressive player, who masters the modern, fast technique close to the table, MARK V gives unique possibilities.

For the aggressive player, who masters the modern, fast technique close to the table, MARK V gives unique possibilities.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-Mark V

Đánh giá nhận xét, bình luận về mặt vợt Yasaka MarkV

Through the years a large number of championships have been won with MARK V.

The rubber has continually been developed as the demands of the topplayers have increased.

MARK V represents the absolute highest quality of rubber production and is the unsurepassed leader among table tennis rubbers. For the aggressive player, who masters the modern, fast technique close to the table, MARK V gives unique possibilities.

For the aggressive player, who masters the modern, fast technique close to the table, MARK V gives unique possibilities.

Rubber Name Speed Spin Tackiness Overall Price No. of Ratings
Yasaka Anti Power (Anti-spin) 2.9 1.5 1.5 8.3 $ 32.95 9
Yasaka Fusion 8.2 8.3 0.0 8.5 $ 41.00 6
Yasaka Mark V 8.1 8.2 3.1 8.8 $ 38.00 98
Yasaka Mark V 30° 7.4 7.9 2.1 8.7 $ 30.00 8
Yasaka Mark V AD 7.8 8.3 0.0 8.1 $ 30.00 7
Yasaka Mark V GPS 7.5 7.9 4.6 8.5 $ 30.00 8
Yasaka Mark V GPS Soft 9.4 9.4 7.0 9.5 $ 48.00 4
Yasaka Mark V HPS 9.1 9.1 3.9 9.5 $ 48.00 31
Yasaka Mark V HPS Soft 8.9 9.0 3.2 9.1 $ 44.00 17
Yasaka Mark V M2 8.8 8.4 3.8 8.8 $ 32.00 11
Yasaka Mark V XS 8.4 8.7 3.4 8.9 $ 46.00 16
Yasaka New Era 8.4 8.3 6.2 8.9 $ 27.00 12
Yasaka Original 6.1 5.4 2.5 7.0 $ 15.00 4
Yasaka Original Extra XHG 7.4 8.2 2.0 8.3 $ 19.00 3
Yasaka Pryde 8.4 7.7 4.5 8.2 $ 52.00 13
Yasaka Pryde 30 8.3 7.6 1.0 8.1 $ 42.95 8
Yasaka Pryde 40 9.2 8.4 4.0 8.5 $ 45.00 11
Yasaka Rakza 7 9.1 9.2 3.3 9.5 $ 52.95 97
Yasaka Rakza 7 Soft 8.5 9.4 2.8 9.2 $ 53.00 51
Yasaka Rakza 9 9.5 9.3 2.6 9.3 $ 52.95 16
Yasaka V Stage 8.8 9.1 2.9 8.5 $ 43.00 11
Yasaka Xtend 9.2 8.9 3.2 9.3 $ 35.00 11
Yasaka Xtend HS 9.3 9.2 2.5 9.2 $ 40.00 27
Yasaka Xtend SG 7.2 8.0 4.0 8.3 $ 33.00 2
Yasaka Zap 36-38° 8.2 8.3 1.3 8.6 $ 10.00 3
Yasaka Zap 42-44° 7.0 9.5 5.0 8.0 $ 14.00 3
Yasaka Zap Balance - - - - $ 14.00 0
Yasaka Zap Biotech 36-38 7.3 7.6 3.0 6.9 $ 20.00 6
Yasaka Zap Ma Lin Forehand 6.8 8.2 5.0 8.3 $ 11.00 4
Yasaka Zap Speed 8.7 7.7 2.0 8.5 $ 14.00 3
Yasaka Zap Spin 8.0 8.0 3.5 7.7 $ 12.00 5