Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

yasaka mặt vợt

Mặt vợt Yasaka

XtendHS extend hs

XtendHS extend hs

Giá: 680.000 đ

Speed 9.3 Spin 9.2 Control 9.2

Pryde 40

Pryde 40

Giá: 850.000 đ

Speed 9.2 Spin 8.5 Control 7.1

Rigan spin

Rigan spin

Giá: 550.000 đ

Rigan spin.

Mark V

Mark V

Giá: 450.000 đ

Speed 8.0 Spin 8.2 Control 8.7

Pryde

Pryde

Giá: 820.000 đ

Speed 8.5 Spin 8.0 Control 7.3

Rakza X 10

Rakza X 10

Giá: 780.000 đ

Speed 9.0 Spin 9.0 Control 9.0

Yasaka MARK V HPS

Yasaka MARK V HPS

Giá: 670.000 đ

Speed 9.1 Spin 9.1 Control 9.0

PRYDE 30

PRYDE 30

Giá: 850.000 đ

Speed 8.3 Spin 7.5 Control 8.3

-2%
RAKZA 7

RAKZA 7

Giá: 770.000 đ
Giá KM: 750.000 đ

Speed 9.1 Spin 9.3 Control 8.8

-3%
Rakza X soft

Rakza X soft

Giá: 780.000 đ
Giá KM: 750.000 đ

Speed 8.2 Spin 8.4 Control 8.7

Rigan

Rigan

Giá: 650.000 đ

Speed 8.5 Spin 8.8 Control 9.0

Antipower

Antipower

Giá: 450.000 đ

Mặt vợt bóng bàn Yasaka Anti Power

 Trang:     1  2