Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Malin Hard Carbon

 
0 Giá: Liên hệ

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt bóng bàn-Malin Hard Carbon

Có cấu tạo 5 lớp gỗ và 2 lớp carbon. Có tốc độ là off+. Thích hợp với những ai chơi tấn công nhanh xa bàn.