/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Xiom Omega 7 China Guang

 
0 Giá: 1.200.000 đ

Xiom Omega 7 China Guang

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt Xiom-Xiom Omega 7 China Guang

Xiom Omega 7 China Guang. Tốc độ chậm hơn loại Xiom OMEGA 7 CHINA Ying một chút. Nhẹ hơn Ying một chút. Đây là mặt vợt bóng bàn mới có tại cửa hàng Dung Bóng Bàn. Được xem là mặt vợt cạnh tranh với mặt vợt Dignics 09C và Rakza 7 Extra hard của Yasaka. Với công nghệ mặt trên là mặt dính như những mặt tàu, mặt lót dưới là bọt khí cứng giúp cho với nảy tốt hơn.