Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

xiom

sản phẩm bóng bàn Xiom

Feel HX Pro

Feel HX Pro

Giá: 2.250.000 đ

Xiom Feel HX Pro speed 8.5, control 6.6, nặng 89g

Ice Cream AZX

Ice Cream AZX

Giá: 3.950.000 đ

xiom ice cream azx

Omega VII 7 Euro

Omega VII 7 Euro

Giá: 1.200.000 đ

Omega VII 7 Euro

Feel ZX3

Feel ZX3

Giá: 3.800.000 đ

Xiom Feel ZX3

Feel ZX1

Feel ZX1

Giá: 2.200.000 đ

Cốt vợt XIOM Feel Fx1

Ice Cream AZXi

Ice Cream AZXi

Giá: 5.000.000 đ

Xiom ice cream Azxi

Feel SX

Feel SX

Giá: 1.850.000 đ

Speed 8.4. Control 6.5, Hardness 7.7 95g, dày 6.48mm thuộc  dạng OFF

Feel ZX2

Feel ZX2

Giá: 3.400.000 đ

Cốt vợt Xiom Feel ZX2, speed 9.8, control 10.0

Feel HX

Feel HX

Giá: 2.050.000 đ

Cốt vợt xiom Feel HX

Omega VII 7 Pro

Omega VII 7 Pro

Giá: 1.200.000 đ

Omega VII 7 Pro

STRADIVARIUS

STRADIVARIUS

Giá: 1.500.000 đ
Xiom ZETRO QUAD

Xiom ZETRO QUAD

Giá: 1.800.000 đ

Xiom ZETRO QUAD

 Trang:     1  2  3  4