Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Butterfly Timo Boll 2000

 
0 Giá: 450.000 đ

Vợt dán sẳn Butterfly Timo Boll 2000. Rất nhiều người tin dùng. Nhất là những người mới tập chơi bóng bàn.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Vợt bóng bàn dán sẵn-Butterfly Timo Boll 2000