/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

So sánh thông số mặt vợt

 
0 Giá: Liên hệ

So sánh thông số mặt vợt

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số mặt vợt-So sánh thông số mặt vợt

So sánh thông số mặt vợt Tibhar

Tên mặt vợt bóng bàn TIbhar
Tốc độ
Độ xoáy
Độ bám
Độ lưu bóng
1Q 8.7 8.9 3.2 9.2 56
1Q Sound 8.4 8.3 0 8.5 2
1Q XD 9.4 9.1 3.5 9.4 22
5Q 8.8 9.3 2.7 9.4 27
5Q Sound 8.3 9.1 1.6 9.2 21
5Q Update 9.1 9.1 2.4 9.4 10
5Q VIP 8.6 9.3 1.8 9.2 13
Aurus 8.9 9 2.3 9.2 48
Aurus Prime 9.5 9.4 2.4 9.4 34
Aurus Select 9.1 9.2 1.7 9.2 12
Aurus Soft 8.6 9.1 2.4 8.9 43
Aurus Sound 8.5 9 2.3 9 37
Aurus TC-1 8.8 9.5 2 9.4 7
Beluga - - - - 0
Bungee 8.8 8.1 6.5 8.8 3
Dang 6.4 7.5 7.7 6.6 7
Ellen 4 3.3 2 7.5 2
Evolution EL-D 9.3 9 1.6 8.9 5
Evolution EL-P 9.2 9.2 2.2 9.4 68
Evolution EL-S 8.7 9 2.3 8.9 51
Evolution FX-D 8.5 8.5 2 8.5 1
Evolution FX-P 8.6 9.1 1.9 9.1 51
Evolution FX-S 8.7 9.2 1.3 9.2 23
Evolution MX-D 9.3 9.1 2 9.2 24
Evolution MX-P 9.5 9.3 2.3 9.4 136
Evolution MX-P 50 9.3 9.4 2.3 9.4 31
Evolution MX-S 9.2 9.5 2.4 9.4 105
Genius 8.9 9.3 2.8 9.3 55
Genius Sound 8.7 9.5 2.7 9.4 59
Genius Supreme 9.1 9.3 2 9.4 2
Genius+ Optimum 9 9.3 2.7 9.1 31
Genius+ Optimum Sound 8.8 8.8 1.3 8.5 18
Grip-S 8.6 9.2 6.8 9.4 27
Grip-S Europe 8.6 9.3 5.9 9.2 35
Grip-S Europe Soft 8.4 9.3 5.1 9.3 17
Hybrid K1 9.5 9.6 9 9.7 2
Hybrid K1 European Version 9.1 9.5 6.3 9.5 11
Hybrid K1 Plus 8.3 8.8 5 8.3 2
Hybrid K2 8.6 9.3 8.1 9.1 7
Hybrid K3 8.7 9.2 5 9.3 25
Hybrid MK 8.7 9.2 2.1 9.4 14
Hybrid MK Pro 9.4 9.6 2.8 9.5 4
K3 8 9 8 9 1
Learn Spin 5.3 5.5 2.5 4 2
Legend 7 7.5 1 7.5 2
Legend Destroyer 7.5 8.4 7.2 8.8 17
Makss 8.1 7.8 2 8.5 3
MX-K 9 9.2 8 9 2
MX-K H 9.1 9.5 1 9.6 3
Nianmor 9.3 9.2 2.8 9.4 47
Nianmor Soft 9.4 9.6 2 9.4 2
Nimbus 9.1 8.6 3.4 8.6 26
Nimbus Delta S 9.2 9.5 2 9.6 2
Nimbus Delta V 9.8 9.6 1 9.8 2
Nimbus Medium 9.1 8.7 1 8.9 2
Nimbus Soft 8.3 8.6 1.6 8.7 17
Nimbus Sound 8.6 8.2 0.8 8.7 20
Nimbus VIP 9.4 8.8 4.4 8.9 12
Norm 6.5 7.5 1 8.5 2
Phantom 6.9 7.1 3.5 7.3 4
Phantom X-Press 8.5 8.8 5.8 8.8 8
Primus 9 9.1 1.8 9.1 10
Quantum 8.4 8.9 1.6 8.8 11
Quantum S 8.8 9.4 1.8 9.3 13
Quantum X 8.6 8.6 0 8 2
Quantum X Pro 8.9 8 3.1 8.6 9
Quantum X Pro Blue 9.3 8.4 0 8.8 1
Quantum X Pro PINK 9 8.7 0 9.4 2
Quantum X Pro Soft 8.1 7.9 0.7 8 3
Rapid 8.3 8.2 3.2 8.9 23
Rapid D. TecS Soft 9 8.5 5 8.8 1
Rapid D.TecS 8.8 8.3 2.5 8.5 7
Rapid Soft 6 6.7 3.8 8.3 16
Rapid X-Press 9.2 9.2 3.8 9.4 15
Rookie D.TecS 6.7 6.9 3.5 7.8 6
Samurai 9.5 9.4 6 9.3 2
Sinus 8.9 9 3.1 9.1 32
Sinus Alpha 8.5 9 1.1 9.1 20
Sinus Sound 8.4 8.4 1.6 8.9 26
Speedy Spin 7.7 7.5 4.5 8.5 8
Speedy Spin FX Premium 6.8 8 1 7.3 3
Speedy Spin Premium 5.7 6.6 4.3 8.2 4
Super 40 Defense 6.3 8.7 2 8.8 12
Super 40 Defense Soft 5.6 8.9 1 8.9 3
Torpedo 8.6 8.2 3.7 7.9 10
Torpedo Soft 9.3 7.6 1.3 8.4 3
Vari Spin 7.6 8.6 3.3 8.7 22
Vari Spin D.TecS 6.8 7.4 3.4 7.1 6
Volcano 7.3 7.2 2.7 8 16