/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Tibhar Aurus Sound

 
0 Giá: 700.000 đ

Tibhar Aurus Sound Speed  8.6 Spin 9.1 Control 8.7

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-Tibhar Aurus Sound

Tibhar Aurus Sound là mặt vợt mềm kiểm soát cao. Cái hay của mặt vợt này là có âm thanh rất to khi tiếp xúc bóng. Aurus Sound có tốc độ chậm hơn Tibhar Aurus soft nhưng kiểm soát cao hơn. Thường được dùng đánh trái khá hay.

Tibhar AURUS SOUND