/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Tibhar 5Q

 
0 Giá: Liên hệ

Người chơi muốn có một cảm giác nhẹ nhàng hơn trong các loại cao su mới sẽ có được những gì họ muốn từ cao su này. Phiên bản này nhẹ nhàng hơn có một miếng bọt biển vừa cứng là phù hợp cho người chơi chơi tại khoảng cách trung bình với lối đánh tấn công xoáy lên . Nó giữ bóng vào bề mặt và phát nó với toàn bộ sức mạnh. Nó có đầy đủ phẩm chất , được hỗ trợ bởi công nghệ SPI tiên tiến và có âm thanh tuyệt vời  

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-Tibhar 5Q

    Players who prefer a softer feel in aggressive rubber types will get what they want from this rubber.  This softer version has a medium-hard sponge which is suitable for players playing at mid distance with relentless topspinning game plans. It sucks the ball into the surface and releases it with full power and loaded rotation.  It is full of touch qualities which is supported by the advanced SPI Technology and has great sound.