Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Evolution MXS

Giá: 1.100.000 đ
1100000
Giá KM: 980.000 đ

Là mặt vợt mới nhất của Tibhar trong năm 2016. Mặt vợt được sản xuất ra để dùng cho banh 40+. Được vận động viên Samsonov sử dụng trong năm 2016 với nhiều thành công. Đây chính là sản phẩm mà mọi người đang chờ đợi từ dòng Tibhar. Vì những tính năng mới mà Tibhar đang hứa hẹn với người tiêu dùng sẽ làm miếng thành công nhất trong dòng Evolution.

Speed 9.2, Spin 9.6, Control 9.1.

Đây là mặt vợt được hãng Tibhar cân bằng giữa 3 thông số giữa tốc độ, độ xoáy, và độ kiểm soát gần như được bằng nhau.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-Evolution MXS

Rubber is great for topspin, excelent grip. It has decent control and is quite fast. Very useful rubber for my forehand attacks. It is very effective for contraspins and also for straight play 1-2 metres away from table. It is my best rubber so far. I can only reccomend.

I switched from MX-P to MX-S max on both wings. MX-S sponge is a bit harder but topsheet is softer than MX-P. It has less catapult, more spin and is a bit slower than MX-P. Very good grip, easier to handle in short-short or serves. Massive spin for topspins.

Tibhar Evolution MXS