Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

tibhar mặt vợt

Mặt vợt Tibhar

Tibhar Hybrid MK

Tibhar Hybrid MK

Giá: 1.150.000 đ

Tibhar Hybrid MK

Tibhar Aurus Sound

Tibhar Aurus Sound

Giá: 700.000 đ

Tibhar Aurus Sound Tốc độ speed = 100. Độ xoáy spin = 114. Kiểm soát 105.  Sponge 35 độ

Tibhar Quantum X PRO soft

Tibhar Quantum X PRO soft

Giá: 1.050.000 đ

Tibhar Quantum X PRO soft

Tibhar Hybrid K3

Tibhar Hybrid K3

Giá: 1.300.000 đ

Tibhar Hybrid K3

Quantum X PRO

Quantum X PRO

Giá: 1.050.000 đ

Quantum X PRO

Tibhar Hybrid MK Pro

Tibhar Hybrid MK Pro

Giá: 1.100.000 đ

Tibhar Hybrid MK Pro

Grass D Tecs green xanh lá

Grass D Tecs green xanh lá

Giá: 980.000 đ

Grass D Tecs green xanh lá

Tibhar Quantum X PRO soft xanh dương

Tibhar Quantum X PRO soft xanh dương

Giá: 1.080.000 đ

Tibhar Quantum X PRO soft xanh dương

Aurus Select Select

Aurus Select Select

Giá: 820.000 đ

Aurus Select Select tốc độ speed = 108. Độ xoáy spin = 115. Kiểm soát 90.  Sponge 50 độ

Tibhar Evolution MXD

Tibhar Evolution MXD

Giá: 1.050.000 đ

Tibhar Evolution MX D Speed 9.1 Spin 9.3 Control 8.9

Aurus Soft

Aurus Soft

Giá: 700.000 đ

Aurus Soft Tốc độ speed = 104. Độ xoáy spin = 112. Kiểm soát 95.  Sponge 42.5 độ

Grass D.Tecs

Grass D.Tecs

Giá: 950.000 đ

Grass D.Tecs gai cao chuyên cắt control 75, spin 95, speed 45

 Trang:     1  2  3