/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Aurus Soft

 
0 Giá: 700.000 đ

Aurus Soft Speed 8.3 Spin 9.0 Control 7.6

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Mặt vợt-Aurus Soft

Tibhar AURUS SOFT có tốc độ trung bình. Đây là mặt vợt dễ chơi. Có độ kiểm soát cao, người chơi dễ dàng nâng cao khả năng kiểm soát của mình. Đây là một trong những mặt dễ đánh của dòng Tibhar, giá thành hợp lý. Made in Germany

Đây là mặt vợt có độ mềm 42.5 độ. Thích hợp đánh trái khá tốt. Mặt vợt có độ kiểm soát cao.

Tibhar AURUS SOFT