/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Stratus Samsonov Carbon

 
0 Giá: 2.500.000 đ

Tốc độ 9.0, kiểm soát bóng 8.9. Nặng khoảng 85g +- 5g

Có tốc độ là OFF nhưng nhiều người nói cây vợt này có tốc độ rất cao. Vợt được thiết kế để cán vợt cầm rất dễ chịu. Nhiều người so sánh cây này như cây acoustic của Nittaku nhưng xịt hơn và mềm hơn, cây này là kevlar + cacbon

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt Tibhar-Stratus Samsonov Carbon