/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Samsonov Force Pro Black Edition

 
0 Giá: 1.290.000 đ

Tốc độ 93, Kiểm soát 8.9 Cấu tạo gồm 7 lớp gỗ, cân nặng từ 89g +- 5 g

Được nhà vô địch châu âu và Word cup là test thử cây này và cho ý kiến là nhờ có cấu tạo gồm 7 lớp gỗ nên cảm giác rất tốt. Thích hợp với Donic Acuda S1 bên phải forehand và Acuda S2 bên backhand

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Cốt vợt Tibhar-Samsonov Force Pro Black Edition