Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

tibhar

Cốt vợt, mặt vợt bóng bàn Tibhar

-4%
Tibhar Evolution MXD

Tibhar Evolution MXD

Giá: 1.100.000 đ
Giá KM: 1.050.000 đ

Tibhar Evolution MX D Speed 9.1 Spin 9.3 Control 8.9

-4%
Aurus Soft

Aurus Soft

Giá: 680.000 đ
Giá KM: 650.000 đ

Aurus Soft Tốc độ speed = 104. Độ xoáy spin = 112. Kiểm soát 95.  Sponge 42.5 độ

Tibhar Shang Kun hybrid zc

Tibhar Shang Kun hybrid zc

Giá: Liên hệ

Tibhar Shang Kun hybrid zc

Tibhar Darko Jorgic Carbon

Tibhar Darko Jorgic Carbon

Giá: 3.200.000 đ

Tibhar Darko Jorgic Carbon

Quantum X PRO

Quantum X PRO

Giá: 1.050.000 đ

Quantum X PRO

Tibhar Black Carbon

Tibhar Black Carbon

Giá: Liên hệ

Tibhar Black Carbon

Tibhar shang kun hybrid ac

Tibhar shang kun hybrid ac

Giá: Liên hệ

Tibhar shang kun hybrid ac

-4%
Tibhar Aurus Sound

Tibhar Aurus Sound

Giá: 680.000 đ
Giá KM: 650.000 đ

Tibhar Aurus Sound Tốc độ speed = 100. Độ xoáy spin = 114. Kiểm soát 105.  Sponge 35 độ

Tibhar Quantum X PRO soft

Tibhar Quantum X PRO soft

Giá: 1.050.000 đ

Tibhar Quantum X PRO soft

Tibhar Hybrid K3

Tibhar Hybrid K3

Giá: 1.300.000 đ

Tibhar Hybrid K3

Grass D.Tecs

Grass D.Tecs

Giá: 980.000 đ

Grass D.Tecs gai cao chuyên cắt control 75, spin 95, speed 45

Triple carbon_3 lớp carbon

Triple carbon_3 lớp carbon

Giá: 1.800.000 đ

Speed 10.0 Control 4.0 Weight 94

 Trang:     1  2  3  4  5