Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

tibhar

Cốt vợt, mặt vợt bóng bàn Tibhar

Aurus Soft

Aurus Soft

Giá: 680.000 đ

Aurus Soft Tốc độ speed = 104. Độ xoáy spin = 112. Kiểm soát 95.  Sponge 42.5 độ

VS UNLIMITED

VS UNLIMITED

Giá: 3.550.000 đ

Tibhar VS UNLIMITED

Tibhar Aurus

Tibhar Aurus

Giá: 680.000 đ

Tibhar Aurus Tốc độ speed = 109. Độ xoáy spin = 110. Kiểm soát 90.  Sponge 47.5- độ

Tibhar Black Carbon

Tibhar Black Carbon

Giá: 1.450.000 đ

Tibhar Black Carbon

H-1-9

H-1-9

Giá: 2.300.000 đ

Tibhar H-1-9

CCA 7

CCA 7

Giá: 1.950.000 đ

Tibhar CCA 7

Rubber tibhar 5Q VIP

Rubber tibhar 5Q VIP

Giá: 1.190.000 đ

Tibhar 5Q Vip tốc độ speed = 110. Độ xoáy spin = 118. Kiểm soát 90.  Sponge 45 độ

Tibhar Aurus Sound

Tibhar Aurus Sound

Giá: 680.000 đ

Tibhar Aurus Sound Tốc độ speed = 100. Độ xoáy spin = 114. Kiểm soát 105.  Sponge 35 độ

Aurus Select Select

Aurus Select Select

Giá: 770.000 đ

Aurus Select Select tốc độ speed = 108. Độ xoáy spin = 115. Kiểm soát 90.  Sponge 50 độ

Tibhar Kinetic Speed

Tibhar Kinetic Speed

Giá: 4.800.000 đ

Tibhar Kinetic Speed

Drinkhall Powerspin Carbon

Drinkhall Powerspin Carbon

Giá: 2.700.000 đ

Tibhar Drinkhall Powerspin Carbon

Evolution ELS

Evolution ELS

Giá: 990.000 đ

Evolution EL-S mã số 74-025. tốc độ speed = 123, độ xoáy Spin = 122, độ kiểm soát = 85. Sponge 45

 Trang:     1  2  3  4