Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

tibhar

Cốt vợt, mặt vợt bóng bàn Tibhar

-6%
Evolution FXS

Evolution FXS

Giá: 1.050.000 đ
Giá KM: 980.000 đ

Evolution FXS có mã số là 74-026 , tốc độ speed = 118, độ xoáy Spin = 122, độ kiểm soát = 88. Sponge 40

-10%
Evolution MXS

Evolution MXS

Giá: 1.100.000 đ
Giá KM: 980.000 đ

Evolution MX-S mã số 74-018 tốc độ speed = 125, độ xoáy Spin = 120, độ kiểm soát = 80. Sponge 45.7-47.7

Tibhar Shang Kun hybrid zc

Tibhar Shang Kun hybrid zc

Giá: 3.990.000 đ

Tibhar Shang Kun hybrid zc

Tibhar Aurus

Tibhar Aurus

Giá: 680.000 đ

Tibhar Aurus Tốc độ speed = 109. Độ xoáy spin = 110. Kiểm soát 90.  Sponge 47.5- độ

Tibhar Kinetic Speed

Tibhar Kinetic Speed

Giá: 4.800.000 đ

Tibhar Kinetic Speed

-6%
Evolution ELP

Evolution ELP

Giá: 1.050.000 đ
Giá KM: 980.000 đ

Mã số là 74-017. Tốc độ speed = 120. Độ xoáy spin = 120. Kiểm soát 85.  Sponge 42.4-44.4 độ

Tibhar shang kun hybrid ac

Tibhar shang kun hybrid ac

Giá: 2.990.000 đ

Tibhar shang kun hybrid ac

Evolution MXP 50

Evolution MXP 50

Giá: 1.050.000 đ

Evolution MXP 50

Grass D.Tecs

Grass D.Tecs

Giá: 890.000 đ

Grass D.Tecs gai cao chuyên cắt control 75, spin 95, speed 45

Evolution ELS

Evolution ELS

Giá: 980.000 đ

Evolution EL-S mã số 74-025. tốc độ speed = 123, độ xoáy Spin = 122, độ kiểm soát = 85. Sponge 45

-6%
EVOLUTION MXP

EVOLUTION MXP

Giá: 1.050.000 đ
Giá KM: 980.000 đ

EVOLUTION MX-P mã số 74-013, tốc độ speed = 125, độ xoáy Spin = 120, độ kiểm soát = 80. Sponge 45.7-47.7

-6%
Tibhar Evolution FXP

Tibhar Evolution FXP

Giá: 1.050.000 đ
Giá KM: 980.000 đ

Tibhar Evolution FX-P mã số 74-012, tốc độ speed = 115, độ xoáy Spin = 120, độ kiểm soát = 90. Sponge 39.1-41.1

 Trang:     1  2  3  4