/* */

Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Thông số kỹ thuật cốt vợt ( phông vợt ) bóng bàn

 
0 Giá: Liên hệ

 

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số vợt bóng bàn-Thông số kỹ thuật cốt vợt ( phông vợt ) bóng bàn

 Thông số kỹ thuật cốt vợt ( phông vợt ) bóng bàn 729,Butterfly, Stiga,yasaka, Joola, Donic, Andro, Adidas

Product Name              Price($) Speed Control Weight (g)
729 6030 17.95 90 100 82
729 9010 Carbon 32.00 92 91 87
729 Dynasty Hinoki 31.95 90 91 84
729 Dynasty Hinoki Carbon 31.95 93 88 84
Adidas C 100 59.95 91 95 80
Adidas C 300 74.95 92 94 85
Adidas C 500 129.95 95 92 80
Adidas FiberTec Classic 139.95 100 88 83
Adidas FiberTec Extreme 159.95 100 85 88
Adidas Fibertec Power 149.95 101 86 88
Adidas V 1.1 84.95 87 99 80
Adidas V 1.3 109.95 89 98 80
Adidas V 1.5 69.95 90 97 80
Andro Blax All+ 49.99 85 95 73
Andro Blax Off 49.99 92 92 78
Andro CS7 Pro 59.99 92 94 90
Andro CS7 Tour 59.99 94 93 90
Andro CS7 Velocity 59.99 96 92 90
Andro Fibercomp 69.99 75 100 85
Andro Kinetic Supreme ALL 55.99 80 99 85
Andro Kinetic Supreme ALL+ 55.99 87 96 85
Andro Kinetic Supreme Carbon OFF 89.99 95 93 90
Andro Kinetic Supreme OFF 55.99 93 94 82
Andro Kinetic Supreme OFF- 55.99 89 95 82
Andro Kinetic Supreme Zylon/Kiso Hinoki 135.99 91 97 85
Andro Nightmare ALL+ 49.99 85 97 75
Andro Nightmare OFF 49.99 93 95 75
Andro Super Core Carbon Light ALL+ 69.99 70 80 70
Andro Super Core Carbon Light OFF 69.99 80 80 70
Andro Super Core Carbon Light OFF (Chine... 69.99 80 80 70
Andro Super Core Carbon Light OFF+ 69.99 90 80 73
Andro Super Core Carbon Light OFF+ (Chin... 69.99 90 80 73
Andro Super Core Cell ALL 49.99 81 98 85
Andro Super Core Cell ALL+ 49.99 84 97 80
Andro Super Core Cell Carbon OFF 86.99 92 95 85
Andro Super Core Cell OFF 49.99 91 94 85
Andro Super Core Cell OFF- 49.99 87 95 80
Andro Super Core Cell OFF+ 49.99 94 93 85
Andro Super Core Cell OFF+ - Chinese Sty... 49.99 94 93 85
Andro Temper Tech ALL+ 69.99 87 97 70
Andro Temper Tech OFF 69.99 95 94 80
Andro Temper Tech OFF-  69.99 91 95 80
Andro Temper Tech OFF+  69.99 99 92 85
Andro Treiber G 75.99 98 96 90
Andro Treiber H 88.95 97 96 90
Andro Treiber K 99.95 98 93 90
Andro Treiber Z   96 93 88
Andro Tronum Aratox OFF+ 71.99 98 93 90
Andro Tronum Carbotox OFF 71.99 93 95 90
andro Kinetic Record OFF+   99 90 85
ANDRO Hiloom OFF       88
Andro ProLoom OFF       88
Butterfly Amultart ZL Carbon 239.00 102 76 84
Butterfly Andrzei Grubba 49.99 56 91 81
Butterfly BalsaCarbo X5 84.99 82 80 80
Butterfly Chinese AL - Chinese Penhold 112.99 90 78 94
Butterfly Cypress-S - Japanese Style 132.99 85 78 85
Butterfly Defence X 79.99 55 95 87
Butterfly ExtraWing 90.99 86 73 86
Butterfly Feth 39.99 62 85 70
Butterfly Gergely Alpha 132.99 99 69 90
Butterfly Gergely Carbon 106.99 99 68 92
Butterfly Grubba Carbon 79.99 85 76 90
Butterfly Hinoki Pen Winner II 80.99 93 76 85
Butterfly Holy Crown 159.99 92 76 86
Butterfly Innerforce ALC 159.99 85 82 90
Butterfly Innerforce T5000 147.99 100 72 90
Butterfly Innerforce ULC 159.99 92 79 86
Butterfly Innerforce ZLC 239.99 99 78 88
Butterfly Innerforce ZLC - Chinese Style 239.99 91 79 87
Butterfly Innerforce ZLF 199.99 91 79 86
Butterfly Innershield ZLF 199.99 71 90 82
Butterfly Ishlion 159.99 96 75 76
Butterfly Joo Se Hyuk 95.99 72 82 90
Butterfly Kim Taek Soo - Japanese Style 304.99 100 58 91
Butterfly Korbel SK7 90.99 80 85 95
Butterfly Korbel Speed 90.99 82 76 82
Butterfly Maze Performance 75.99 86 80 81
Butterfly Maze T-Tec 69.99 75 79 75
Butterfly Mazunov 74.99 93 69 96
Butterfly Michael Maze 132.99 85 80 85
Butterfly Millerga 49.99 78 77 84
Butterfly Mizutani Jun 239.99 100 77 88
Butterfly Petr Korbel 72.99 80 76 89
Butterfly Photino 199.99 94 80 88
Butterfly Photino - Chinese Style 249.99 94 80 88
Butterfly Photino Light 199.99 92 82 72
Butterfly Power Drive II 86.99 83 76 88
Butterfly Primorac  72.99 75 78 87
Butterfly Primorac Carbon 106.99 95 67 99
Butterfly Ranunculus 90.99 83 80 85
Butterfly Redox 68.99 78 77 80
Butterfly Reygundo 159.00 n/a n/a 76
Butterfly Ryu Seung Min G MAX - Japanese 372.99 n/a n/a 90
Butterfly Ryu Seung Min Max 199.99 91 78 97
Butterfly Senkoh 1 - Japanese Penhold 74.99 85 83 89
Butterfly Senkoh 5 - Japanese Penhold 64.99 76 87 81
Butterfly Senkoh Special 90 - Japanese S... 76.99 94 69 78
Butterfly Tamca ULC - Chinese Penhold 159.99 96 75 86
Butterfly Timo Boll ALC 159.99 85 80 90
Butterfly Timo Boll ALC - Chinese Penhol... 164.99 85 80 90
Butterfly Timo Boll All 54.99 64 93 85
Butterfly Timo Boll All+ 59.99 71 82 84
Butterfly Timo Boll Off- 64.99 74 83 85
Butterfly Timo Boll Spirit  132.99 83 79 89
Butterfly Timo Boll T5000 159.99 100 70 90
Butterfly Timo Boll T5000 - Chinese Styl... 164.99 110 68 90
Butterfly Timo Boll W5 99.99 84 76 89
Butterfly Timo Boll W7 99.99 86 74 94
Butterfly Timo Boll ZLC 266.99 98 78 86
Butterfly Timo Boll ZLF  226.99 90 80 86
Butterfly Viscaria 132.99 87 72 90
Butterfly Yoshida Kaii - Chinese Penhold 82.99 80 78 90
Butterfly Zhang Jike  159.99 n/a n/a 89
Butterfly Zhang Jike ZJK ALC n/a n/a n/a 89
Butterfly Zhang Jike ZJK T5000  n/a 80 80 89
Butterfly Zhang Jike ZJK ZLC  n/a n/a n/a 89
Butterfly Zhang Jike ZJK Super ZLC  n/a 95 95 88
Cornilleau Hinotec All+ 62.99 70 75 85
Cornilleau Hinotec Off 62.99 95 66 85
Cornilleau Hinotec Off- 62.99 83 68 85
Cornilleau Hinotec Off+ Carbon 89.99 100 64 85
Donic Appelgren Allplay 39.95 70 90 85
Donic Appelgren Allplay Senso V1 44.95 73 90 80
Donic Appelgren Allplay Senso V2 44.95 70 93 82
Donic Appelgren Dotec Control 65.95 78 93 70
Donic Appelgren Exclusive AR 31.95 60 85 80
Donic Appelgren Exclusive AR+ 32.95 76 74 85
Donic Baum Carrera Senso 43.16 96 76 90
Donic Baum Esprit 65.95 95 70 90
Donic Baum Saw Tec 48.95 88 85 85
Donic Black Thunder 65.95 100 70 90
Donic Bloodwood 5 94.95 88 68 85
Donic Bloodwood 7 Senso 99.95 98 76 90
Donic Burn ALL+ 49.95 80 85 80
Donic Burn Aratox 79.95 80 80 90
Donic Burn Aratox RS 84.95 90 79 85
Donic Burn Carbotox 89.95 99 69 85
Donic Burn OFF 49.95 100 65 90
Donic Burn OFF- 49.95 90 75 85
Donic Carbo System Offensive 49.46 98 71 85
Donic Carbo System Offensive Minus 56.95 96 73 85
Donic Cayman 52.95 92 80 63
Donic Crisan Titanium 77.36 91 78 85
Donic Defplay Classic Senso 50.95 55 92 70
Donic Defplay Senso 50.95 63 94 74
Donic Dima Saw Tec 48.95 78 85 85
Donic Epox Carbotec 65.95 92 74 85
Donic Epox Control 56.95 70 90 85
Donic Epox Offensiv 56.95 90 73 85
Donic Epox PowerAllround 56.95 83 80 85
Donic Epox Powercarbon 65.95 100 64 90
Donic Epox Topspeed 56.95 103 62 90
Donic Li Ping Kitex 78.95 94 85 90
Donic Ovtcharov Carbospeed 74.95 107 60 85
Donic Ovtcharov Senso V1 67.95 98 66 90
Donic Persson Carbotec 57.95 98 72 90
Donic Persson Dotec Offensive 78.95 92 75 78
Donic Persson Exclusive OFF 32.95 75 70 85
Donic Persson Powerplay 42.95 88 72 94
Donic Persson Seven 49.95 90 75 90
Donic Testra AR 28.25 67 n/a 83
Donic Testra AR Plus 28.95 70 70 80
Donic Waldner Allplay 39.95 68 80 85
Donic Waldner Black Devil Carbon Balsa 89.95 95 79 80
Donic Waldner Dicon 48.95 78 76 82
Donic Waldner Dotec Allround 72.95 85 80 78
Donic Waldner Dotec Carbon 95.95 93 75 80
Donic Waldner Dotec Hinoki 121.95 94 87 90
Donic Waldner Legend Carbon 78.95 105 65 85
Donic Waldner Senso - V1 49.95 80 78 82
Donic Waldner Senso - V2 49.95 78 82 82
Donic Waldner Ultra Senso Carbon V1 60.95 100 72 80
Donic Wang Xi Dotec Control Plus 65.90 70 95 80
Friendship 729 Hao Shuai Champion Carbo... 32.00 100 85 80
Friendship 729 Blue Thunder Blade Transf... 32.00 100 81 86
Friendship 729 Bomb 17.95 95 91 92
Friendship 729 Dynasty Super Carbon 31.95 92 81 84
Gambler Arylate Carbon 31.95 80 90 78
Gambler Oversize Carbon 31.95 66 93 80
Gambler Oversize Kevlar 31.95 55 96 80
Gambler Tsu Black Whirlwind 16.00 75 90 84
JOOLA Arrow 144.46 88 88 85
JOOLA Bomb Extrem MCD 110.00 110 85 90
JOOLA Bomb Fast MCD 97.71 89 90 85
JOOLA Chen Defender 74.95 60 100 87
JOOLA Chen Weixing 84.95 75 99 85
JOOLA Chen Weixing Jr 34.95 75 99 70
JOOLA Eagle Carbon 84.95 n/a n/a n/a
JOOLA Eagle Fast 59.95 90 85 72
JOOLA Eagle Medium 54.95 80 90 77
JOOLA Fever 139.95 94 84 85
JOOLA Flame Extreme 99.95 110 83 90
JOOLA Flame Fast 89.95 92 87 87
JOOLA Flame Low 84.95 65 95 82
JOOLA Flame Medium 89.95 80 93 82
JOOLA Genesis 179.95 90 85 90
JOOLA Green Extreme 109.95 n/a n/a n/a
JOOLA Green Fast 99.95 n/a n/a n/a
JOOLA Green Medium 89.95 n/a n/a n/a
JOOLA K5 84.95 88 88 85
JOOLA MC1 99.95 108 87 80
JOOLA Rossi Exact 55.98 84 89 85
JOOLA Rossi Fire 64.95 90 80 80
JOOLA Rossi Force 129.95 105 83 90
JOOLA Rossi Jr 39.95 75 90 80
JOOLA Rosskopf Allround 44.95 78 90 90
JOOLA Rosskopf Emotion 109.95 90 88 85
JOOLA Toni Hold White Spot 49.95 65 100 85
JOOLA Trix Fast 63.96 90 82 75
JOOLA Trix Medium 51.96 84 90 80
JOOLA Viva 64.95 90 84 90
JOOLA Viva Junior 44.95 n/a n/a n/a
JOOLA Wing Fast 89.95 93 90 80
JOOLA Wing Medium 79.95 84 92 80
JOOLA Wing Passion Extreme 139.95 110 80 87
JOOLA Wing Passion Fast 99.95 93 85 87
JOOLA Wing Passion Medium 89.95 80 90 87
Killerspin Diamond C 135.99 98 80 92
Killerspin Diamond CQ 145.99 98 80 88
Killerspin Diamond TC 160.99 100 80 83
Killerspin Diamond TX 110.99 92 82 91
Killerspin Kido 5A 63.99 80 88 85
Killerspin Kido 7P 90.99 90 84 87
LKT Carbon King Transformer 31.95 100 n/a 84
LKT Instinct 15.95 n/a n/a 85
LKT Instinct+ 15.95 n/a n/a 85
LKT No 1 Hinoki Transformer 31.95 90 n/a 82
LKT Transformer Pro XF (eXtra Fast) 18.00 90 80 82
Stiga Active 35.95 87 62 91
Stiga Allround Classic 35.95 73 77 85
Stiga Allround Classic WRB 39.95 75 76 77
Stiga Allround CR WRB 42.95 78 69 82
Stiga Allround Evolution 37.95 80 71 84
Stiga Allround NCT 46.95 79 77 75
Stiga Allround NCT - Chinese Penhold 46.95 79 77 72
Stiga Carbo 7.6 WRB 82.95 92 60 87
Stiga CarboKev 79.95 94 55 102
Stiga Carbonix WRB 59.95 91 63 82
Stiga CC 5 128.95 89 62 96
Stiga CC 7 138.95 94 58 99
Stiga Clipper CR 120.95 n/a n/a n/a
Stiga Clipper Classic 49.95 88 62 95
Stiga Ebenholz NCT V 129.95 88 64 87
Stiga Ebenholz NCT VII 139.95 93 60 91
Stiga Energy WRB 39.95 85 66 77
Stiga Offensive Classic 42.95 82 74 81
Stiga Offensive Classic WRB 46.95 84 72 78
Stiga Optimum Plus 56.95 90 68 80
Stiga Rosewood NCT V 129.95 86 69 93
Stiga Rosewood NCT VII 139.95 91 60 97
Stiga Tube Aluminum WRB 58.95 96 56 85
Xiom Acro 65.00 70 n/a n/a
Xiom Aigis 65.00 60 n/a 85
Xiom Aria 65.00 90 n/a 88
Xiom Aria Lite 55.00 80 n/a 78
Xiom Axelo 95.00 100 n/a n/a
Xiom Diva 55.00 80 n/a n/a
Xiom Fuga 55.00 90 n/a n/a
Xiom Ignito 95.00 n/a n/a 85
Xiom Solo 60.00 80 n/a 93
Xiom Stradivarius 100.00 90 n/a n/a
Xiom Strato 95.00 100 n/a 88
Xiom V1 85.00 90 n/a n/a
Xiom V1 Quad 110.00 100 n/a n/a
Xiom Zetro Quad 115.00 90 n/a n/a
Yasaka Allround Plus 47.95 79 75 88
Yasaka Balsa Plus 49.95 91 59 68
Yasaka Balsa Wood 48.25 89 74 69
Yasaka Carbon 3D 59.95 89 79 90
Yasaka Dynamix 17 79.95 92 55 90
Yasaka Extra 40.95 83 82 84
Yasaka Extra - Chinese Penhold 40.95 83 82 86
Yasaka Extra 3D 42.95 80 85 83
Yasaka Extra 3D Soft Carbon 64.95 89 82 89
Yasaka Extra 3D Soft Carbon - Chinese Pe... 64.95 89 82 89
Yasaka Extra 7 42.95 90 80 90
Yasaka Extra 7 - Chinese Penhold 42.95 90 80 93
Yasaka Extra Offensive 7 Power 69.95 100 75 90
Yasaka Extra Special 74.95 91 66 88
Yasaka Extra Special - Chinese Penhold 72.95 91 66 88
Yasaka Galaxya 59.95 89 75 89
Yasaka Gatien 2040 34.95 74 82 79
Yasaka Hinoki Leo 11 133.95 110 70 94
Yasaka Hinoki Leo 7 108.95 100 74 86
Yasaka Ma Lin Carbon 72.95 93 75 84
Yasaka Ma Lin Carbon - Chinese Penhold 65.95 93 75 88
Yasaka Ma Lin Extra Offensive 51.95 90 74 86
Yasaka Ma Lin Extra Offensive - Chinese 51.95 90 74 86
Yasaka Ma Lin Soft Carbon 72.95 92 83 89
Yasaka Ma Lin Soft Carbon - Chinese Penh... 72.95 92 83 89
Yasaka Mark V Special Edition 39.95 87 67 84
Yasaka Max Carbon 3D 64.95 100 69 90
Yasaka Max Carbon 3D - Chinese Style 64.95 100 69 90
Yasaka Offensive 40 48.95 87 75 85
Yasaka Silverline All Wood 59.95 82 85 87
Yasaka Silverline Carbon  79.95 99 70 90
Yasaka Sweden Classic 39.95 65 92 82
Yasaka Sweeper 44.95 65 89 88
Yasaka Synergy 69.95 98 69 82
Yasaka Synergy - Chinese Style 69.95 98 69 82
Yasaka X1 40.95 95 77 90
Yasaka Yagyu III - Japanese Penhold 72.95 95 95 78
YinHe 980 27.99 60 90 80
YinHe 989 29.99 90 90 84
YinHe 992 61.99 100 60 85
YinHe DE-1 39.99 60 90 80
YinHe Earth E-1 34.99 80 90 87
YinHe Earth E-1 VB 39.99 n/a n/a 84
YinHe Earth E-3 31.99 80 90 87
YinHe Earth E-3 VB 36.99 n/a n/a 84
YinHe Earth E-4 98.99 80 90 87
YinHe Earth E-5 64.99 90 80 87
YinHe EC-11 19.99 90 70 85
YinHe EC-12 24.99 100 60 83
YinHe EC-13 32.99 90 80 84
YinHe EC-14 29.99 90 80 86
YinHe Hinoki 3A 109.99 100 100 87
YinHe Hinoki 5A 191.99 n/a n/a n/a
YinHe J-1 36.99 80 90 93
YinHe Li Qian 2 46.99 50 90 87
YinHe MC-1 43.99 100 80 88
YinHe MC-3 32.99 100 60 87
YinHe MC-4 35.99 85 80 88
YinHe Mercury Y-11 24.99 100 60 87
YinHe Mercury Y-12 27.99 100 70 85
YinHe Mercury Y-13 17.99 90 80 85
YinHe Mercury Y-14 22.99 90 70 88
YinHe Mercury Y-16 27.99 100 70 86
YinHe Mini Blade 6.99 n/a n/a n/a
YinHe N-1 21.99 90 80 86
YinHe N-10 12.99 80 80 83
YinHe N-11 12.99 80 80 84
YinHe N-2 19.99 90 90 86
YinHe N-3 17.99 80 60 86
YinHe N-4 15.99 80 80 87
YinHe N-5 15.99 80 80 90
YinHe N-6 13.99 80 80 88
YinHe N-7 13.99 70 70 86
YinHe N-8 13.99 70 70 87
YinHe N-9 11.99 70 70 86
YinHe Nano 51 174.95 100 70 85
YinHe NE-50 149.99 85 70 89
YinHe NE-70 149.99 95 65 97
YinHe NR-50 149.99 85 70 81
YinHe NR-70 149.99 90 60 93
YinHe Qiu Yike Palisander 79.99 90 90 87
YinHe Qiu Yike Pro Limited Edition 135.99 n/a n/a n/a
YinHe Qiu Yike Wenge 94.99 90 90 87
YinHe T-1 34.99 100 70 84
YinHe T-10 44.99 100 70 70
YinHe T-11 39.99 100 100 68
YinHe T-2 31.99 95 80 76
YinHe T-3 39.99 100 70 85
YinHe T-4 47.99 105 60 85
YinHe T-5 35.99 100 60 88
YinHe T-6 35.99 93 80 77
YinHe T-7 39.99 90 80 88
YinHe T-8 39.99 100 80 86
YinHe T-9 Pro 89.99 100 100 78
YinHe Uranus U-1 34.99 90 80 87
YinHe Uranus U-1 VB 41.99 n/a n/a 87
YinHe Uranus U-2 31.83 90 70 86
YinHe Uranus U-3 30.99 100 70 88
YinHe Venus V-1 114.95 90 90 87
YinHe Venus V-11 59.99 100 80 87
YinHe Venus V-13 39.95 90 80 85
YinHe Venus V-14 45.95 90 80 87
YinHe Venus V-15 49.95 100 80 85
YinHe Venus V-16 45.95 93 80 85
YinHe Venus V-2 129.95 90 70 87
YinHe Venus V-3 169.99 100 75 88
YinHe Venus V-4 169.99 95 80 90
YinHe W-2 74.99 90 70 86
YinHe W-3 59.99 90 80 86
YinHe W-4 33.99 80 80 82
YinHe W-5 44.99 90 90 85
YinHe W-6 36.99 80 100 86