Nhà sản xuất

Danh mục sản phẩm

Cấu tạo vợt bóng bàn

 
0 Giá: Liên hệ

Nhằm giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về cấu tạo của từng loại vợt bóng bàn. Vợt bóng bàn có bao nhiêu lớp, cấu tạo của mỗi lớp của vợt, cân nặng, độ dày... Giúp mọi người tìm kiếm nhanh hơn. Cửa hàng Dung Bóng Bàn luôn cố gắng hoàn thiện để đưa đến Quý Khách hàng những thông tin bổ ít tới Quý Khách về bóng bàn, rất mong nhận được sự góp ý của Quý Khách. Xem thông tin các loại gỗ làm vợt bóng bàn

Trân trọng.

 
 

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm Thông số vợt bóng bàn-Cấu tạo vợt bóng bàn

Hãng Tên Vợt số lớp Nặng dày Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
Adidas Avenger 7 7 92 0.0 Walnut Ayous Fir Ayous Fir Ayous Walnut
Adidas C100 5 80 0.0 Koto Ayous Ayous Ayous Koto
Adidas C300 5 80 0.0 Limba Ayous Kiri Ayous Limba
Adidas C500 7 80 0.0 Limba Ayous Carbon Kiri Carbon Ayous Limba
Adidas Challenge Force 5 86 6.0 Limba Limba Ayous Limba Limba
Adidas Challenge Light 5 80 5.6 Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous
Adidas Challenge Speed 7 88 0.0 Limba Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Limba
Adidas FiberTec Classic 7 83 0.0 Black Locust Carbon-Kevlar™ Ayous Kiri Ayous Carbon-Kevlar™ Black Locust
Adidas FiberTec Extreme 7 88 0.0 Hinoki Ayous Carbon Kiri Carbon Ayous Hinoki
Adidas FiberTec Power 7 88 5.1 Limba Carbon-Kevlar™ Ayous Kiri Ayous Carbon-Kevlar™ Limba
Adidas HyperTouch 7 88 0.0 Koto RX-Carbon Fir Kiri Fir RX-Carbon Koto
Adidas Radix Ultimate 5 89 6.9 Hinoki RX-Carbon Kiri RX-Carbon Hinoki
Adidas Strike Wood 7 7 85 0.0 Limba Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Limba
Adidas Synchro Plus 5 70 0.0 Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous
Adidas Synchro Unity 5 66 0.0 Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous
Adidas V1.1 5 80 5.0 Mahogany Koto Kiri Koto Mahogany
Adidas V1.3 5 80 0.0 Hinoki Awan Kiri Awan Hinoki
Adidas V1.5 5 80 0.0 Mahogany Awan Kiri Awan Mahogany
Andro Blax ALL+ 5 73 0.0 Fineline Koto Balsa + Abachi Koto Fineline
Andro Blax OFF 5 78 0.0 Fineline Koto Balsa + Abachi Koto Fineline
Andro CS7 Pro 7 90 0.0 Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous
Andro CS7 Tour 7 90 0.0 Limba Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Limba
Andro CS7 Velocity 7 90 0.0 Hinoki Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Hinoki
Andro Kinetic ALL+ 6 80 0.0 Limba Limba Abachi Abachi Limba Limba
Andro Kinetic CF Light ALL+ 7 83 0.0 Ayous Ayous Carbon Ayous Carbon Ayous Ayous
Andro Kinetic CF Light OFF+ 5 85 0.0 Fineline Carbon Kiri Carbon Fineline
Andro Kinetic Supreme OFF- Zylon/Hinoki 7 85 0.0 Hinoki Zylon-Carbon (ZLC) Ayous Kiri Ayous Zylon-Carbon (ZLC) Hinoki
Andro Ligna ALL+ 5 85 0.0 Limba Ayous Kiri Ayous Limba
Andro Ligna FR OFF 7 85 0.0 Spruce Carbon Spruce Kiri Spruce Carbon Spruce
Andro Ligna OFF 7 85 6.4 Spruce Ayous Carbon Kiri Carbon Ayous Spruce
Andro Ligna OFF+ 5 85 6.8 Spruce Ayous Kiri Ayous Spruce
Andro Ligna Tour OFF+ 5 85 0.0 Spruce Ayous Kiri Ayous Spruce
Andro Süss Kinetic Hinoki ALL+ 5 75 0.0 Hinoki Ayous Ayous Ayous Hinoki
Andro Süss Kinetic Hinoki OFF 5 85 0.0 Hinoki Ayous Ayous Ayous Hinoki
Andro Treiber K 7 88 5.7 Koto Arylate-Carbon (ALC) Limba Kiri Limba Arylate-Carbon (ALC) Koto
Butterfly Adolescen 5 90 0.0 Limba Limba Ayous Limba Limba
Butterfly All Hinoki 5 5 0 6.6 Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki
Butterfly All Hinoki 7 7 0 7.0 Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki
Butterfly Amultart 5 86 7.1 Hinoki Zylon-Carbon (ZLC) Kiri Zylon-Carbon (ZLC) Hinoki
Butterfly Apolonia ZLC 7 90 5.7 Limba Limba Zylon-Carbon (ZLC) Ayous Zylon-Carbon (ZLC) Limba Limba
Butterfly BalsaCarbo X5 5 83 7.0 Basswood Carbon Balsa Carbon Basswood
Butterfly Defence II 3 96 6.4 Willow Willow Willow
Butterfly Finewood 5 85 0.0 Wenge Carbon Balsa Carbon Wenge
Butterfly Garaydia ALC 5 85 6.9 Hinoki Arylate-Carbon (ALC) Kiri Arylate-Carbon (ALC) Hinoki
Butterfly Gergely 5 93 6.4 Hinoki Carbon Balsa Carbon Hinoki
Butterfly Gergely Alpha 5 86 7.1 Hinoki Carbon Balsa Carbon Hinoki
Butterfly Grubba Carbon 5 90 4.9 Anegre Carbon Abachi Carbon Anegre
Butterfly Hinoki Shake 5 5 81 6.8 Hinoki Spruce Ayous Spruce Hinoki
Butterfly Innerforce ALC 7 88 5.9 Limba Limba Arylate-Carbon (ALC) Ayous Arylate-Carbon (ALC) Limba Limba
Butterfly Innerforce ZLC 7 85 5.7 Limba Limba Zylon-Carbon (ZLC) Ayous Zylon-Carbon (ZLC) Limba Limba
Butterfly Innerforce ZLF 7 86 5.6 Limba Limba Zylon Ayous Zylon Limba Limba
Butterfly Iolite Neo 5 80 7.2 Hinoki Arylate-Carbon (ALC) Kiri Arylate-Carbon (ALC) Hinoki
Butterfly Ishlion 5 78 6.5 Hinoki Uniaxial Light Carbon (ULC) Kiri Uniaxial Light Carbon (ULC) Hinoki
Butterfly Jonyer Hinoki Special 5 80 6.1 Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki
Butterfly Joo Se Hyuk 5 97 5.9 Planchonello Poplar Kiri Poplar Planchonello
Butterfly Joo Se Hyuk Custom Made 5 80 5.3 Planchonello Poplar Kiri Poplar Planchonello
Butterfly Jun Mizutani 7 91 5.7 Limba Zylon-Carbon (ZLC) Limba Kiri Limba Zylon-Carbon (ZLC) Limba
Butterfly Jun Mizutani Super ZLC 7 91 5.8 Limba Zylon-Carbon (ZLC) Limba Kiri Limba Zylon-Carbon (ZLC) Limba
Butterfly Kazan 5 90 8.0 Hinoki Walnut Balsa Walnut Hinoki
Butterfly Keyshot Light 5 81 6.9 Ayous Arylate Kiri Arylate Ayous
Butterfly Kim Taek Soo 1 94 10.3 Hinoki
Butterfly Kiso Hinoki V 5 80 6.5 Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki
Butterfly Kiso Hinoki VII 7 85 7.0 Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki
Butterfly Kong Linghui 5 88 5.4 Koto Spruce Ayous Spruce Koto
Butterfly Kong Linghui Special 5 84 6.5 Hinoki Arylate-Carbon (ALC) Kiri Arylate-Carbon (ALC) Hinoki
Butterfly Korbel Sk7 7 90 6.7 Limba Abachi Abachi Abachi Abachi Abachi Limba
Butterfly Korbel Speed 5 89 5.6 Koto Limba Ayous Limba Koto
Butterfly Kreanga Carbon 5 87 0.0 Hinoki Uniaxial Light Carbon (ULC) Kiri Uniaxial Light Carbon (ULC) Hinoki
Butterfly Liu Shiwen 7 85 5.6 Limba Limba Zylon Ayous Zylon Limba Limba
Butterfly Maze Passion 7 90 5.7 Limba Glass fibre Spruce Abachi Spruce Glass fibre Limba
Butterfly Mazunov 5 107 6.8 Planchonello Ayous Ayous Ayous Planchonello
Butterfly Michael Maze 7 89 5.9 Limba Arylate-Carbon (ALC) Limba Ayous Limba Arylate-Carbon (ALC) Limba
Butterfly Oh Sang Eun 5 90 0.0 Koto Koto Ayous Koto Koto
Butterfly Petr Korbel 5 91 5.9 Limba Limba Ayous Limba Limba
Butterfly Photino 5 85 7.0 Hinoki Zylon Kiri Zylon Hinoki
Butterfly Photino Light 5 73 6.2 Hinoki Zylon Kiri Zylon Hinoki
Butterfly Primorac 5 86 5.7 Limba Limba Ayous Limba Limba
Butterfly Primorac Carbon 5 88 6.9 Hinoki Carbon Balsa Carbon Hinoki
Butterfly Schlager Carbon 5 93 7.4 Hinoki Carbon Kiri Carbon Hinoki
Butterfly Schlager Precision 5 80 6.5 Koto Spruce Abachi Spruce Koto
Butterfly Shamada 5 89 7.5 Basswood Walnut Balsa Walnut Basswood
Butterfly Timo Boll ALC 7 84 5.7 Koto Arylate-Carbon (ALC) Limba Kiri Limba Arylate-Carbon (ALC) Koto
Butterfly Timo Boll Spirit 7 89 5.7 Koto Arylate-Carbon (ALC) Limba Kiri Limba Arylate-Carbon (ALC) Koto
Butterfly Timo Boll W7 7 94 6.7 Koto Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Koto
Butterfly Timo Boll ZLC 7 85 5.5 Koto Zylon-Carbon (ZLC) Limba Ayous Limba Zylon-Carbon (ZLC) Koto
Butterfly Viscaria 7 90 5.8 Koto Arylate-Carbon (ALC) Limba Kiri Limba Arylate-Carbon (ALC) Koto
Butterfly Viscaria Light 5 82 6.5 Koto Arylate-Carbon (ALC) Kiri Arylate-Carbon (ALC) Koto
Butterfly Zhang Jike 7 89 5.7 Koto Arylate-Carbon (ALC) Limba Kiri Limba Arylate-Carbon (ALC) Koto
Butterfly Zhang Yining 5 92 0.0 Limba Limba Ayous Limba Limba
Cornilleau Aero ALL 5 70 5.4 Fineline Ayous Kiri Ayous Fineline
Cornilleau Aero ALL+ 5 75 5.8 Fineline Ayous Kiri Ayous Fineline
Cornilleau Aero OFF 5 75 6.6 Fineline Ayous Kiri Ayous Fineline
Cornilleau Aero OFF+ Soft Carbon 5 75 6.2 Fineline Carbon Kiri Carbon Fineline
Cornilleau Aero OFF- 5 75 6.2 Fineline Ayous Kiri Ayous Fineline
Cornilleau Gatien Crown ALL+ 5 85 5.7 Anegre Walnut Ayous Walnut Anegre
Cornilleau Hinotec ALL+ 5 85 0.0 Hinoki Limba Ayous Limba Hinoki
Cornilleau Hinotec OFF 5 85 0.0 Hinoki Limba Kiri Limba Hinoki
Cornilleau Hinotec OFF+ 5 85 0.0 Hinoki Carbon Kiri Carbon Hinoki
Cornilleau Hinotec OFF- 5 85 6.2 Hinoki Limba Ayous Limba Hinoki
Darker 5P-2A 5 82 6.5 Hinoki Basswood Hinoki Basswood Hinoki
Darker 7P-2A.7T 7 84 7.0 Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki
Darker 7P-2A.Carbon 7 88 6.5 Hinoki Hinoki Carbon Hinoki Carbon Hinoki Hinoki
Darker 7P-2A.DF 7 82 6.5 Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki
Darker Esteem 7 80 6.5 Hinoki Carbon Willow Kiri Willow Carbon Hinoki
Darker Speed 90 1 95 9.0 Hinoki
Dawei Genote Quattro A+ 5 87 0.0 Limba Ayous Ayous Ayous Limba
Dawei GTS 5 83 6.2 Hinoki Carbon Ayous Carbon Hinoki
Dawei Quattro Allround Limba 5 85 0.0 Limba Ayous Ayous Ayous Limba
Dawei Wavestone 5 90 7.8 Limba Arylate-Carbon (ALC) Ayous Arylate-Carbon (ALC) Limba
DHS Hurricane King 5 85 5.5 Koto Spruce Ayous Spruce Koto
DHS Hurricane Long 3 7 90 6.3 Limba Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Limba
DHS Hurricane Long 5 7 94 5.9 Limba Ayous Arylate-Carbon (ALC) Ayous Arylate-Carbon (ALC) Ayous Limba
DHS Hurricane Long 5 National (N301) 7 93 6.0 Koto Ayous Arylate-Carbon (ALC) Ayous Arylate-Carbon (ALC) Ayous Koto
DHS Hurricane Wang Hao 5 84 0.0 Koto Spruce Ayous Spruce Koto
DHS Hurricane Wang Liqin 5 90 0.0 Limba Meranti Ayous Meranti Limba
DHS Power G7 7 90 6.3 Limba Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Limba
DHS Power G9 7 89 6.3 Koto Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Koto
DHS TG-7-AL 7 89 6.6 Limba Abachi Abachi Abachi Abachi Abachi Limba
Donic Alligator Combi 5 80 6.0 Limba Mahogany Balsa Abachi White Ash
Donic Appelgren ALL+ World Champion 89 7 80 6.1 Spruce Zylon-Carbon (ZLC) Ayous Kiri Ayous Zylon-Carbon (ZLC) Spruce
Donic Appelgren Allplay 5 80 0.0 Limba Limba Ayous Limba Limba
Donic Appelgren Dotec Control 7 70 7.4 Limba Dotec Ayous Balsa Ayous Dotec Limba
Donic Baum Esprit 7 88 6.0 Koto Aramid-Carbon Ayous Kiri Ayous Aramid-Carbon Koto
Donic Baum SawTec OFF 5 85 7.0 Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous
Donic Burn ALL+ 5 80 0.0 Mahogany Awan Kiri Awan Mahogany
Donic Burn Aratox 7 90 0.0 Koto Kiri Aratox Kiri Aratox Kiri Koto
Donic Burn Aratox RS 7 85 0.0 Mahogany Kiri Aratox Kiri Aratox Kiri Mahogany
Donic Burn Carbotox 7 85 6.2 Mahogany Kiri Carbotox Kiri Carbotox Kiri Mahogany
Donic Burn OFF 5 90 0.0 Mahogany Awan Kiri Awan Mahogany
Donic Burn OFF- 5 85 0.0 Mahogany Awan Kiri Awan Mahogany
Donic Carbo System Offensive 7 85 0.0 Koto Aramid-Carbon Ayous Kiri Ayous Aramid-Carbon Koto
Donic Carbo System Offensive Plus 5 85 0.0 Hinoki Carbon Kiri Carbon Hinoki
Donic Defplay Classic Senso 6 70 0.0 Koto Ayous Balsa Balsa Ayous Koto
Donic Defplay Senso 5 85 0.0 Anegre Okoume Basswood Okoume Anegre
Donic Dima SawTec AR 5 85 6.3 Koto Kiri Kiri Kiri Koto
Donic Li Ping Kitex 7 90 6.3 Hinoki Ayous Texalium™ Kiri Texalium™ Ayous Hinoki
Donic Master Ultra Power 7 87 0.0 Limba Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Limba
Donic Opticon 5 80 7.6 Beech Abachi Balsa Abachi Beech
Donic Opticon RS 5 80 0.0 Birch Ayous Balsa Ayous Birch
Donic Ovtcharov Carbospeed 5 87 6.8 Hinoki Carbon Kiri Carbon Hinoki
Donic Ovtcharov Dotec ALL 5 80 6.4 Limba Ayous Kiri Ayous Limba
Donic Ovtcharov Dotec ALL+ 5 80 6.4 Limba Ayous Kiri Ayous Limba
Donic Ovtcharov Dotec OFF 5 80 6.4 Limba Ayous Kiri Ayous Limba
Donic Ovtcharov Original Senso Carbon 8 90 0.0 Limba Carbon Anegre Ayous Ayous Anegre Carbon Limba
Donic Ovtcharov Soft Carbon V1 7 90 0.0 Walnut Pine Carbon Abachi Carbon Pine Walnut
Donic Persson Carbotec 7 90 0.0 Koto Carbon Glass fibre (G-Carbon) Fir Kiri Fir Carbon Glass fibre (G-Carbon) Koto
Donic Persson Dotec Carbokev 7 80 0.0 Koto Koto Carbon-Kevlar™ Balsa Carbon-Kevlar™ Koto Koto
Donic Persson Dotec OFF 7 75 7.4 Hinoki Dotec Koto Balsa Koto Dotec Hinoki
Donic Persson Exclusive OFF 5 80 5.9 Limba Koto Balsa Koto Limba
Donic Persson OFF+ World Champion 89 7 85 6.9 Spruce Zylon-Carbon (ZLC) Spruce Kiri Spruce Zylon-Carbon (ZLC) Spruce
Donic Persson Powerallround 5 80 5.8 Limba Limba Abachi Limba Limba
Donic Persson Seven 7 90 6.3 Limba Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Limba
Donic Waldner Allplay 5 85 0.0 Limba Ayous Ayous Ayous Limba
Donic Waldner Black Devil Carbon Balsa 7 80 6.0 Koto Carbon Koto Balsa Koto Carbon Koto
Donic Waldner Black Power 5 85 6.6 Limba Ayous Ayous Ayous Limba
Donic Waldner Carbopower 5 85 6.2 Hinoki Arylate-Carbon (ALC) Kiri Arylate-Carbon (ALC) Hinoki
Donic Waldner Diablo Senso 5 85 5.5 Limba Glass fibre Ayous Glass fibre Limba
Donic Waldner Dicon 5 85 5.2 Limba Spruce Ayous Spruce Limba
Donic Waldner Dotec AR 7 70 7.4 Limba Dotec Limba Balsa Limba Dotec Limba
Donic Waldner Dotec Carbon 7 85 7.5 Limba Limba Carbon Balsa Carbon Limba Limba
Donic Waldner Dotec Hinoki 3 90 8.5 Hinoki Hinoki Hinoki
Donic Waldner JO Shape 5 82 5.5 Limba Spruce Ayous Spruce Limba
Donic Waldner Legend Carbon 5 83 6.3 Hinoki Carbon Kiri Carbon Hinoki
Donic Waldner OFF World Champion 89 7 85 6.9 Spruce Spruce Zylon-Carbon (ZLC) Kiri Zylon-Carbon (ZLC) Spruce Spruce
Donic Waldner Senso Carbon 7 85 0.0 Limba Ayous Carbon Ayous Carbon Ayous Limba
Donic Waldner Senso Ultra Carbon 7 80 0.0 Limba Ayous Carbon Ayous Carbon Ayous Limba
Donic Waldner Senso V1 5 85 5.8 Limba Limba Ayous Limba Limba
Donic Waldner Senso V2 5 85 5.8 Limba Limba Ayous Limba Limba
Donic Wang Xi Dotec Control Plus 7 80 5.9 Limba Ayous Dotec Kiri Dotec Ayous Limba
Friendship 729 Bomb 7 85 6.4 Beech Beech Balsa Cork Balsa Beech Beech
Friendship 729 C-2 5 78 6.6 Ayous Basswood Kiri Basswood Ayous
Friendship 729 C-3 5 82 6.6 Ayous Basswood Kiri Basswood Ayous
Friendship 729 Dynasty Hinoki 5 84 6.0 Hinoki Hinoki Balsa Hinoki Hinoki
Friendship 729 Hao Shuai Champion Carbon 6 84 6.3 Ayous Hinoki Carbon Ayous Hinoki Ayous
Friendship 729 Hao Shuai L-5 7 88 6.0 Limba Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Limba
Friendship 729 V-3 5 88 6.6 Ayous Aramid Ayous Aramid Ayous
Friendship 729 V-5 7 92 6.8 Ayous Basswood Carbon Kiri Carbon Basswood Ayous
Friendship 729 Z-1 5 82 6.0 Limba Spruce Ayous Spruce Limba
Yinhe Bogen 5 71 5.5 Hinoki Carbon Kiri Carbon Hinoki
Yinhe Challenge S6 7 90 6.6 Limba Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Limba
Yinhe J-1 1 90 10.0 Ayous
Yinhe Lanze 5 60 5.0 Limba Carbon Balsa Carbon Limba
Yinhe M-4 5 90 0.0 Limba Limba Ayous Limba Limba
Yinhe Speer 5 56 6.0 Limba Carbon Balsa Carbon Limba
Yinhe T-10 5 72 10.0 Hinoki Carbon Balsa Carbon Hinoki
Yinhe T-11 5 70 7.4 Limba Carbon Balsa Carbon Limba
Yinhe T-6 5 80 5.8 Hinoki Carbon Kiri Carbon Hinoki
Yinhe T-9 6 68 9.0 Hinoki Limba Carbon Balsa Limba Ayous
Joola Black Rose 7 95 5.1 Santos Mahogany Koto Ayous Ayous Ayous Koto Santos Mahogany
Joola Chen Defender 7 85 0.0 Yellow Samba Samba Enzo Samba Enzo Samba Yellow Samba
Joola Chen Junior 5 70 0.0 Koto Mahogany Tung Mahogany Koto
Joola Chen Weixing 7 90 0.0 Limba Koto Black-Cloth Kiri Black-Cloth Koto Limba
Joola Eagle Carbon 5 85 0.0 Fineline Carbon Kiri Carbon Fineline
Joola Eagle Fast 5 75 0.0 Fineline Sapele Balsa Sapele Fineline
Joola Eagle Medium 5 80 0.0 Samba Sapele Kiri Sapele Samba
Joola Eagle Speed 5 85 0.0 Fineline Sapele Kiri Sapele Fineline
Joola Falcon Fast Plus 7 0 0.0 Ebony Spruce Birch Tung Birch Spruce Ebony
Joola Falcon Medium 5 0 0.0 Ayous Ayous Tung Ayous Ayous
Joola Fever 7 85 0.0 Limba Meliorate Carbon Ayous Kiri Ayous Meliorate Carbon Limba
Joola Flame Extreme 5 90 8.4 Limba Ayous Kiri Ayous Limba
Joola Flame Fast 5 90 6.8 Hinoki Ayous Kiri Ayous Hinoki
Joola Flame Low 5 80 0.0 Limba Black-Cloth Kiri Black-Cloth Limba
Joola Flame Medium 5 85 6.4 Fineline Ayous Kiri Ayous Fineline
Joola Greenline Extreme 7 90 0.0 Ebony Samba Samba Samba Ebony
Joola Greenline Fast 5 80 0.0 Fineline Samba Samba Samba Fineline
Joola Greenline Medium 5 75 0.0 Fineline Samba Samba Samba Fineline
Joola K5 5 85 0.0 Limba Limba Ayous Limba Limba
Joola K6 7 90 0.0 Samba Limba Blue Texalium™ Samba Blue Texalium™ Limba Samba
Joola K7 7 90 6.7 Koto Red Samba Carbon NetT Samba Carbon NetT Red Samba Koto
Joola Kool ! 7 85 0.0 Spruce Limba Texalium™ Balsa Texalium™ Limba Spruce
Joola Mikado ALL+ 5 85 0.0 Basswood Basswood Tung Basswood Basswood
Joola R*1 3 80 13.0 Limba Balsa Limba
Joola Rosskopf Emotion 7 85 0.0 Hinoki Koto Carbon Ayous Carbon Koto Hinoki
Joola Rosskopf Force 5 90 0.0 Hinoki Carbon Kiri Carbon Hinoki
Joola Spirit ALL+ 5 80 0.0 Fineline Koto X (Balsa/Ayous) Koto Fineline
Joola Spirit OFF 5 85 0.0 Fineline Ayous X (Balsa/Ayous) Ayous Fineline
Joola Spirit OFF+ 5 90 0.0 Fineline Koto X (Balsa/Ayous) Koto Fineline
Joola Toni Hold White Spot 5 85 0.0 Poplar Poplar Poplar Poplar Poplar
Joola Trix Fast 5 75 0.0 Cypress Spruce X (Balsa-Carbon) Spruce Cypress
Joola Trix Medium 7 80 0.0 Samba Samba Enzo Lilac Samba Enzo Samba Samba
Joola Wing Carbon Extreme 5 90 0.0 Fineline Crystal-Carbon Kiri Crystal-Carbon Fineline
Joola Wing Fast 5 85 0.0 Hinoki Ayous Kiri Ayous Hinoki
Joola Wing Medium 5 80 0.0 Koto Ayous Kiri Ayous Koto
Joola Wing Passion Extreme 5 85 0.0 Fineline Crystal-Carbon Kiri Crystal-Carbon Fineline
Joola Wing Passion Fast 5 85 0.0 Fineline Oregon Kiri Oregon Fineline
Joola Wing Passion Medium 5 85 0.0 Fineline Oregon Kiri Oregon Fineline
Nittaku Acoustic 5 88 5.8 Limba Limba Kiri Limba Limba
Nittaku Adelie 7 85 6.2 Limba Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Limba
Nittaku Barwell Fleet 9 86 6.1 Walnut Glass fibre Limba Ayous Ayous Ayous Limba Glass fibre Walnut
Nittaku Clout 5 80 6.2 Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki
Nittaku Latika 5 88 5.8 Limba Spruce Ayous Spruce Limba
Nittaku Ludeack 7 85 6.5 Limba Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Limba
Nittaku Ludeack Fleet 9 91 6.1 Limba Glass fibre Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Glass fibre Limba
Nittaku Redshank 7 80 0.0 Limba Koto Carbon Ayous Carbon Koto Limba
Nittaku Rutis 5 85 5.5 Walnut Carbon Glass fibre (G-Carbon) Kiri Carbon Glass fibre (G-Carbon) Walnut
Nittaku Septear 7 85 6.5 Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki
Nittaku Tenor 5 92 6.0 Limba Limba Tung Limba Limba
Nittaku Violin 5 88 5.3 White Ash White Ash Kiri White Ash White Ash
Nittaku Wang Nan 5 90 0.0 Koto Spruce Ayous Spruce Koto
Sanwei A1 3 95 9.0 Ayous Ayous Ayous
Sanwei H10 1 100 9.0 Hinoki
Sanwei M2 5 78 6.7 Walnut Walnut Walnut Walnut Walnut
Sanwei M3 5 90 6.5 Walnut Walnut Walnut Walnut Walnut
Sanwei M4 5 85 7.0 Walnut Walnut Walnut Walnut Walnut
Sanwei M6 5 84 7.2 Walnut Walnut Walnut Walnut Walnut
Sanwei M7 5 82 6.3 Walnut Walnut Walnut Walnut Walnut
Sanwei M8 5 80 6.0 Walnut Walnut Walnut Walnut Walnut
Stiga Allround Classic 5 85 5.1 Limba Ayous Ayous Ayous Limba
Stiga Allround Classic Carbon 7 85 0.0 Limba Ayous Carbon Ayous Carbon Ayous Limba
Stiga Allround Evolution 5 85 0.0 Limba Ayous Ayous Ayous Limba
Stiga Allround Oversize 5 90 0.0 Limba Ayous Ayous Ayous Limba
Stiga Allround Wood NCT 5 82 0.0 Limba Ayous Ayous Ayous Limba
Stiga Carbonado 145 7 83 5.8 Limba Carbon Ayous Ayous Ayous Carbon Limba
Stiga Clipper 7 90 6.6 Limba Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Limba
Stiga CRW VII 7 93 6.9 Rosewood Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Rosewood
Stiga Ebenholz NCT V 5 92 5.5 Ebony Spruce Ayous Spruce Ebony
Stiga Emerald VPS V 5 92 6.0 Ebony Spruce Ayous Spruce Ebony
Stiga Energy Wood 5 82 0.0 Limba Ayous Ayous Ayous Limba
Stiga Infinity VPS V 5 85 6.0 Limba Spruce Ayous Spruce Limba
Stiga Intensity NCT 5 85 0.0 Walnut Spruce Abachi Spruce Walnut
Stiga Offensive Classic (new) 5 90 5.2 Limba Spruce Ayous Spruce Limba
Stiga Offensive Classic (old) 5 90 5.2 Koto Spruce Ayous Spruce Koto
Stiga Offensive Classic WRB 5 80 5.2 Limba Spruce Ayous Spruce Limba
Stiga Rosewood NCT VII 7 97 6.9 Rosewood Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Rosewood
Stiga S-2000 WRB 6 80 6.2 Ayous Basswood Kiri Kiri Basswood Ayous
Stiga Tube Allround 5 85 5.0 Limba Ayous Ayous Ayous Limba
Stiga Tube Offensive 5 92 0.0 Limba Ayous Ayous Ayous Limba
Tibhar Black Gold 6 85 0.0 Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous
Tibhar Charly Roesch 6 90 0.0 Abachi Abachi Abachi Abachi Abachi Abachi
Tibhar Drinkhall Allround Classic 5 85 5.6 Limba Ayous Ayous Ayous Limba
Tibhar Freitas 7 84 6.0 Limba Arylate-Carbon (ALC) Ayous Kiri Ayous Arylate-Carbon (ALC) Limba
Tibhar Furious 7 85 6.0 Limba Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Limba
Tibhar H-1-9 1 90 8.5 Hinoki
Tibhar H-3-9 3 85 7.3 Hinoki Hinoki Hinoki
Tibhar Icon Sensitec 5 85 6.0 Fineline Ayous Kiri Ayous Fineline
Tibhar IV L 4 90 7.4 Ayous Ayous Ayous Ayous
Tibhar IV L Balsa 6 70 7.0 Ayous Okoume Balsa Balsa Okoume Ayous
Tibhar IV L Light Contact 4 80 6.3 Ayous Ayous Ayous Ayous
Tibhar IV S 5 90 6.8 Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous
Tibhar Lebesson 5 82 5.7 Limba Spruce Ayous Spruce Limba
Tibhar Lucjan Blaszczyk 5 90 0.0 Limba Limba Limba Limba Limba
Tibhar Patrick Chila OFF 5 75 0.0 Abachi Ayous Balsa Ayous Abachi
Tibhar Rapid Carbon 5 90 0.0 Abachi Carbon Balsa Carbon Abachi
Tibhar Samsonov Alpha 5 85 5.9 Limba Meranti Ayous Meranti Limba
Tibhar Samsonov Carbon 7 90 6.8 Ayous Carbon Ayous Ayous Ayous Carbon Ayous
Tibhar Samsonov Force Pro Black Edition 7 88 6.7 Limba Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Limba
Tibhar Stratus Power Defense 5 84 5.3 Black Locust Limba Ayous Limba Black Locust
Tibhar Stratus Power Wood 5 85 6.0 Limba Limba Ayous Limba Limba
Tibhar Texo OFF 6 86 6.0 Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous
Xiom Amadeus 7 90 6.1 Hinoki Limba Ayous Ayous Ayous Limba Hinoki
Xiom Aria 5 88 6.4 Limba Spruce Ayous Spruce Limba
Xiom Control ALL+ 5 86 0.0 Hinoki Aramid-Carbon Kiri Aramid-Carbon Hinoki
Xiom Control OFF 5 90 7.5 Hinoki Aramid-Carbon Kiri Aramid-Carbon Hinoki
Xiom Control OFF- 5 89 7.0 Hinoki Aramid-Carbon Kiri Aramid-Carbon Hinoki
Xiom Diva 5 85 5.7 Koto Ayous Ayous Ayous Koto
Xiom Fuga 5 87 5.6 Koto Spruce Ayous Spruce Koto
Xiom Hayabusa ZXi 7 87 5.7 Koto Zephylium Carbon Ayous Kiri Ayous Zephylium Carbon Koto
Xiom Ignito 5 84 6.2 Hinoki Energy-Zeta-Carbon Kiri Energy-Zeta-Carbon Hinoki
Xiom Jazz 5 0 6.0 Hinoki Koto Ayous Koto Hinoki
Xiom Magellan 5 76 0.0 Hinoki Limba Ayous Limba Hinoki
Xiom Maximus OFF- 5 85 6.0 Limba Limba Ayous Limba Limba
Xiom Offensive S 5 87 6.1 Limba Ayous Ayous Ayous Limba
Xiom Ovid ALL+ 5 85 6.0 Limba Limba Ayous Limba Limba
Xiom Powerlite Plus 1 0 10.3 Hinoki
Xiom Stradivarius 7 90 0.0 Koto Aramid-Carbon Ayous Kiri Ayous Aramid-Carbon Koto
Xiom Zetro Quad 9 92 7.0 Hinoki Glass fibre Limba Carbon Kiri Carbon Limba Glass fibre Hinoki
Yasaka Extra 5 85 0.0 Anegre Limba Ayous Limba Anegre
Yasaka Extra 3D 5 85 0.0 Anegre Limba Ayous Limba Anegre
Yasaka Extra Offensive 5 90 0.0 Walnut Spruce Ayous Spruce Walnut
Yasaka Extra Special 7 88 6.0 Walnut Limba Ayous Ayous Ayous Limba Walnut
Yasaka Galaxya 7 92 6.3 Limba Ayous Ayous Ayous Ayous Ayous Limba
Yasaka Hinoki Leo 7 7 85 6.8 Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki Hinoki
Yasaka Ma Lin Carbon 7 85 5.5 Limba Ayous Carbon Ayous Carbon Ayous Limba